Kolejne bransoletki życia rozdane

Box2 Wiadomości Województwo
fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

– Co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Teleopieka oznacza dla nich bezpieczeństwo i zachowanie niezależności, na której większości seniorów zależy – podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego). W połowie marca wręczył seniorom kolejne bransoletki życia.

Marszałkowski system opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach – mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Po wciśnięciu przez seniora przycisku alarmowego kontaktuje się z nim dyspozytor z centrum operacyjnego, który ustala, co się stało, kontaktuje z rodziną, a w razie potrzeby wzywa pomoc medyczną lub służby ratunkowe. Bransoletki wyposażone są w geolokalizację, licznik kroków oraz mierzą tętno noszącej je osoby. 

REKLAMA

Samorząd województwa w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców regionu, zakupił kolejnych 155 bransoletek. Na ręce seniorów przekazał je marszałek Piotr Całbecki podczas spotkań w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, a także w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Do tej pory rozdysponowano 210 bransoletek. Pierwsze 55 przekazano latem ubiegłego roku.

– Pracujemy nad projektem, który pozwoli włączyć do systemu wszystkich potrzebujących – deklaruje włodarz województwa. – ROPS zwrócił się z propozycją udziału w programie do wszystkich miast i gmin w regionie – kierując się kluczem proporcjonalności, rozdysponujemy 3 tys. bransoletek. Trafią do podopiecznych już w przyszłym roku.

Za rekrutację użytkowników opasek odpowiadać będą gminy. Samorządy poniosą także część kosztów przekazania urządzeń. Jeżeli zaistnieje potrzeba dokupienia opasek, poszczególne gminy będą mogły zrobić to we własnym zakresie i podpiąć do ogólnego systemu. Ten działał będzie w oparciu o regionalne centrum operacyjne, utworzone przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną. Uruchomiony zostanie również dedykowany teleopiece wolontariat osób młodych – harcerzy z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Będą pomagać seniorom w kwestiach związanych z obsługą sprzętu.

Nabór chętnych do użytkowania bransoletek życia przeprowadzony został przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jesienią ub. r. Do programu w pierwszej kolejności trafiły osoby o najniższych dochodach, z niepełnosprawnościami, doświadczające wykluczenia społecznego, a także te zamieszkujące obszary zdegradowane.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *