Klucze do wykluczenia. Z projektu skorzystało 26 osób

Box2 Łubianka Wiadomości
fot. ilustracyjna

Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance przez ponad cztery ostatnie miesiące realizowała projekt „Klucze do wykluczenia – Przeczno 2019”. Celem podejmowanych działań było wsparcie mieszkańców Przeczna w walce ze zjawiskiem wykluczenia społecznego. Do projektu zostało zakwalifikowanych 26 osób.

Już w maju 2019 r. Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance przystąpiła do napisania projektu, dofinansowywanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”. Działania w ramach projektu miały w założeniu objąć miejscowość, której mieszkańcy zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Wybór padł na Przeczno.

REKLAMA

Na początku byłam sceptycznie nastawiona do tego projektu. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo zaktywizować ludzi, wyciągnąć ich z domów – opowiadała Danuta Kwiatkowska, dyrektor BCK Łubianka.

Dofinansowanie było przyznawane w ramach grantu Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku. BCK udało się otrzymać dotację w wysokości 50 tys. zł. Projekt realizowany był od 1 września ubiegłego roku do 9 stycznia 2020 r. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło zorganizować szereg działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Największy nacisk położono na zajęcia dla kobiet, ponieważ to właśnie ta grupa społeczna jest najbardziej zagrożona wykluczeniem. 

Na początku trzeba było przeprowadzić rekrutację do projektu według ściśle określonego regulaminu. Zakwalifikowane osoby musiały spełnić odpowiednie wytyczne. Potem podpisywaliśmy dwustronną umowę, w której uczestnik jasno deklarował, że będzie uczestniczył w projekcie – tłumaczyła Danuta Kwiatkowska.

Uczestnicy projektu mogli m.in. brać udział w warsztatach psychologiczno-terapeutycznych. Nakierowane one były na zagadnienia rozwoju osobistego, samorealizacji, wzmacniania poczucia samodzielności i radzenia sobie z codziennymi problemami. Organizowano wyjazdy do kina, teatru czy muzeów. Odbywały się spotkania z animatorami, wizażystkami, kosmetyczkami. Można było wziąć udział w warsztatach kulinarnych, kursie pierwszej pomocy czy zajęciach dietetycznych. Wszystkie formy wsparcia były dla uczestników darmowe, a zajęcia prowadzili wykwalifikowani w danej dziedzinie specjaliści.

Chodziło nam o to, żeby zintegrować lokalną społeczność – podsumowuje Danuta Kwiatkowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *