Kierunek słuszny, a… [FELIETON]

Box2 Felietony i opinie
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa

Zielony Ład. Komisja Europejska przedstawiła „Strategię od pola do stołu” i „Strategię bioróżnorodności”.

Kierunek słuszny, a wyszło jak zwykle – obyśmy tak nie mówili po realizacji tych ambitnych założeń. Strategie zakładają bardzo ambitne cele w zakresie redukcji środków chemicznych stosowanych w rolnictwie przy jednoczesnym zwiększaniu udziału rolnictwa ekologicznego i przeznaczeniu części użytków rolnych pod cenne przyrodniczo elementy krajobrazu.

REKLAMA

Czyż nie jest to piękna wizja? Redukcja pestycydów, antybiotyków, nawozów – brzmi dobrze. Wspaniałe, piękne przyrodniczo krajobrazy – brzmi równie dobrze. Czego się tu czepiać?

To naprawdę piękna wizja. Podporządkowanie działań gospodarczych ku przyszłości, przyszłości następnych pokoleń, z ukierunkowaniem na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, jest ze wszech miar słuszne.

Pytanie podstawowe – kto za to zapłaci? Nie ma nic za darmo. Najpierw niszczyliśmy naszą Ziemię w imię skrajnego liberalizmu – wszystko wolno, liczy się tylko zysk i maksymalizacja produkcji. Dziś za to płacimy. Tylko czy sprawiedliwie?

Realizacja Zielonego Ładu wymaga nakładów. Wymagane ambitne działania nie mogą jednak stanowić nadmiernego, jednostronnego obciążenia rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Już teraz wymagania wobec unijnych rolników są bardzo duże zarówno co do ilości, jak i jakości produkcji, warunków utrzymywania gospodarstwa i chowu zwierząt. Jednocześnie na wspólnotowy rynek dopuszcza się produkty, które nie są wytwarzane w takich reżimach. Te towary jednak są i zniekształcają warunki równej konkurencji. A kto głównie ponosi tego koszty? Oczywiście rolnik, jako najsłabsze ogniwo w łańcuchu żywnościowym. Stare przysłowie mówi – „na tyle łańcuch mocny, na ile silne jest jego najsłabsze ogniwo”. Warto te słowa sobie przypomnieć i to w różnych aspektach.

Pamiętajmy też, i to przykład jak najbardziej świeży, że istotą produkcji rolnej jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu, a to nasi rolnicy zapewnili. Za to należy im się podziękowanie, ale i troska, aby ambitne cele nie zniszczyły tego rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *