Już niedługo w Przysieku ruszy Dzienny Dom Pobytu [ZDJĘCIA]

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. nadesłane

Gmina Zławieś Wielka wspólnie z Fundacją WERWA realizuje projekt utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Przysieku. Uczestnicy projektu mogą liczyć nie tylko dla opiekę i wsparcie w codziennych czynnościach, ale także na zajęcia aktywizujące i integrujące. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu właśnie dobiega końca.

Poprzednia edycja projektu pozwoliła objąć wsparciem 30 seniorów i realizowana była w pomieszczeniach byłego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku. 

REKLAMA

– W placówce świadczone były m.in. usługi pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, a także prowadzone działania aktywizujące sferę fizyczną, intelektualną oraz społeczną w postaci zajęć indywidualnych lub grupowych z logopedą i psychologiem, zajęć terapeutycznych, pomagających rozwinąć zainteresowania i kontakty interpersonalne oraz imprez integracyjnych w środowisku lokalnym – wymienia Aldona Michalska, kierownik GOPS-u w Złejwsi Wielkiej.

Osoby korzystające z usług Dziennego Domu Pobytu objęte były także opieką pielęgniarską, usługami fryzjersko-kosmetycznymi oraz miały możliwość korzystania z utworzonego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych, w którym porad udzielali prawnik i psycholog.

– Poprzednia edycja projektu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach proponowanych przez Dzienny Dom Pobytu w Przysieku. Bardzo dużym plusem było to, że seniorów, którzy samodzielnie nie mogli przybyć do Przysieka, dowoził i odwoził transport zapewniony przez organizatorów – wyjaśnia Aldona Michalska.

Gmina wraz z fundacją zdecydowały w związku z tym o kontynuacji projektu. Aktualna edycja rozpocznie się na początku maja i potrwa dwa lata. Do projektu będą mogły przystąpić osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie gminy Zławieś Wielka. Dla podopiecznych zapewnione zostaną transport do i z placówki oraz dwa posiłki dziennie. W tej edycji uruchomionych zostanie 39 miejsc. Seniorzy mogą liczyć na podobne zajęcia, jak przy poprzednim projekcie, m.in. biblioterapię, terapię tańcem czy silwoterapię, polegającą na terapeutycznym kontakcie z przyrodą. Udział w projekcie będzie darmowy dla wszystkich uczestników.

– Oprócz bezpośredniej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Dzienny Dom Pomocy daje także możliwość twórczego zagospodarowania wolnego czasu. Organizowane są wycieczki i imprezy rekreacyjne, seniorzy wspólnie spacerują, ćwiczą i biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Mają też okazję uczestniczyć bezpłatnie w wydarzeniach kulturalnych oraz prezentować swoje talenty – stwierdza Aldona Michalska. – Zapewnienie opieki dla seniorów to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje samorząd gminny. Współprowadzony przez gminę Dzienny Dom Pobytu w Przysieku odpowiada na potrzeby najstarszych mieszkańców naszej małej ojczyzny, a liczba chętnych do udziału w zajęciach potwierdza, że przygotowana oferta jest bardzo ciekawa i bardzo potrzebna.

Na potrzeby projektu gmina modernizuje pomieszczenia w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Prace budowlane są już na finiszu. Zakres inwestycji obejmuje m.in. demontaż istniejących okładzin ściennych, posadzek, rynien, stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych, schodów, balustrad i tarasu oraz zastąpienie ich nowymi elementami. Wymienione zostaną także instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Wykonawca wzniesie nowe ścianki działowe, wykona podwieszenie sufitów i ociepli dach. Naprawi także kominy dachowe, odświeży elewacje, zadba o nowe pokrycie dachu.

Roboty zakończą się do końca kwietnia. Współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *