Już niedługo w Chełmnie powstanie skatepark. Na jakim etapie są prace?

Box1 Wiadomości
Skatepark powstanie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. Fot. nadesłane

Skatepark początkowo miał powstać przy Al. 3 Maja, ale proponowana lokalizacja została zmieniona. Dzięki temu miasto mogło wnioskować o dofinansowanie zewnętrzne. „Pozwoli to zrealizować projekt w skali odpowiadającej oczekiwaniom wnioskodawców”, mówi wiceburmistrz Piotr Murawski.

Projekt budowy skateparku w Chełmnie jest zwycięskim projektem Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Wnioskodawcy sugerowali jego realizację przy Al. 3 Maja i to właśnie dla tego miejsca przygotowano pierwszy projekt.

REKLAMA

– Nie spełnił on jednak oczekiwań wnioskodawców. Niestety, ze względu na wymogi konserwatorskie oraz związane z ochroną drzewostanu, nie mogliśmy w tym miejscu zrealizować budowy zgodnej z oczekiwaniami młodzieży. Podjęliśmy więc prace nad znalezieniem alternatywnego rozwiązania – mówi Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna. 

Włodarze postanowili skorzystać z trwającego naboru Ministerstwa Sportu na rozbudowę infrastruktury sportowej.

– Stwierdziliśmy, że mamy szanse na zwiększenie finansowania tego zadania z 500 do 800 tys. zł i realizację projektu w skali odpowiadającej oczekiwaniom wnioskodawców. Kluczowym warunkiem była jednak lokalizacja. Dodatkowe punkty w naborze przyznawane są za realizację zadania w sąsiedztwie placówki oświatowej – tłumaczy wiceburmistrz Piotr Murawski. – Zaproponowaliśmy zatem dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4, aby skatepark powstał w obrębie kompleksu szkolnego. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na nową lokalizację.

Miasto złożyło wniosek o dodatkowe środki i przygotowało projekt, którego realizacja uwzględnia już opcję większego finansowania. Niemal dwukrotne zwiększenie finansowania to nie jedyna korzyść, płynąca ze złożenia wniosku o dofinansowanie. Obiekt zaprojektowany został bowiem modułowo, co oznacza, że można go zrealizować albo kompleksowo (po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Sportu), albo w wersji okrojonej z możliwością późniejszej rozbudowy (korzystając tylko ze środków Budżetu Obywatelskiego). W praktyce oznacza to, że nawet jeśli nie uda się pozyskać dofinansowania – budowa skateparku i tak zostanie zrealizowana.

– Skatepark będzie zlokalizowany w odległości 35 m od najbliższego bloku osiedla sąsiadującego z terenem szkoły. Pomiędzy blokiem a miejscem realizacji zadania znajduje się również zieleń. Biorąc pod uwagę komfort mieszkańców, zdecydowaliśmy się poza tym na dodatkową wycenę osłony akustycznej w postaci paneli akustycznych, które wyeliminowałyby potencjalną uciążliwość, jeśli faktycznie taka by zaistniała – podsumowuje wiceburmistrz Piotr Murawski.

Panele akustyczne zostaną zainstalowane, jeżeli przeprowadzone badania potwierdzą uciążliwość akustyczną. Zgodnie jednak z przygotowanym projektem oraz biorąc pod uwagę obowiązujące normy – nie powinna ona wystąpić.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.