Już nie tylko odśnieżanie. Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie działa także na innych polach

Box2 Czernikowo Wiadomości
Ostatnia realizacja to parking przy ul. Szkolnej w Czernikowie. Fot. nadesłane

Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego z Czernikowa to bohaterowie drugiego planu. Mało się o nich mówi, ale to właśnie dzięki ich pracy tereny gminne są zadbane i estetyczne. Ostatnio wykonali efektowny parking, pracują nad boiskiem trawiastym, a już niedługo mają zamiar instalować nowe punkty oświetleniowe.

Podstawowym zadaniem zakładu jest dostarczanie mieszkańcom wody na cele bytowe i produkcyjne, a także usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Dbanie o sieć kanalizacyjną i urządzenia sanitarne to także ich obowiązek. Do tego dochodzi utrzymanie gminnych dróg (naprawy, modernizacje, odśnieżanie), remontowanie obiektów komunalnych, odbieranie odpadów od przedsiębiorców i nadzór nad PSZOK-iem. Do tej pory działalność czernikowskiego zakładu skupiała się głównie na tych obszarach. To się jednak zmieniło.

REKLAMA

Zaczęliśmy działać też na innych polach, m.in. w zakresie prac brukarskich. Wcześniej utwardzaniem nawierzchni czy budową parkingów zajmowały się firmy zewnętrzne. Teraz wykonujemy takie prace we własnym zakresie, co pozwoliło nam wypracować duże oszczędności – tłumaczy Wiktor Traczyk, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie.

Konieczne było zatrudnienie ekipy brukarzy, ale koszty utrzymania pracowników zwróciły się już po pierwszym zrealizowanym zadaniu. Mieszkańcy mogą już korzystać m.in. z nowego parkingu przy ul. Szkolnej w Czernikowie. Duże wrażenie robią nasadzenia i trawnik, które także pojawiły się w tym miejscu. Dodatkowo w sąsiedztwie parkingu zainstalowano monitoring i oświetlenie, a także przebudowano przejście dla pieszych. Powstał także chodnik, prowadzący do pobliskiego przedszkola.

Zakład współuczestniczy także w realizacji projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Makowiskach. Przypominamy, że roboty budowlane w tym miejscu ruszyły 1 lipca. W chwili obecnej zakończyło się już układanie nawierzchni poliuretanowej. Pozostała część boiska trawiastego, niewykorzystana pod budowę boiska wielofunkcyjnego, zostanie zrekultywowana i zmodernizowana przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. W tym miejscu powstanie nowe boisko trawiaste.

Utwardziliśmy także nawierzchnię przy świetlicy wiejskiej w Osówce. To koniec pierwszego etapu prac na tym terenie, przed nami kolejny – informuje Wiktor Traczyk. – Planujemy także instalację 22 nowych punktów oświetleniowych, ich ostateczna liczba uzależniona będzie od tego, ile będziemy mieć czasu i środków pieniężnych do rozdysponowania.

To dopiero początek ambitnych planów. Już niedługo brukarze rozpoczną prace przy tworzeniu parkingu i drogi wewnętrznej na terenie szkoły w Makowiskach. Na 2020 r. zaplanowane jest poza tym również poszerzenie ul. Gimnazjalnej w Czernikowie, a także kontynuowanie budowy parkingu przy pl. 700-lecia. Dalej toczyć się będą poza tym roboty utwardzające w Osówce. W przypadku, gdy rozpocznie się przebudowa ul. Kolejowej, to również w tym miejscu będzie działać Gminny Zakład Komunalny – budując chodnik. 

Nie można zapominać także o znacznym wkładzie Gminnego Zakładu Komunalnego w zagospodarowanie zieleni na terenie gminy. Chodzi nie tylko o utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, ale też o ich sukcesywne poszerzanie. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *