Jutro sesja w Czernikowie. Czy straż gminna zostanie zlikwidowana?

Box2 Czernikowo Wiadomości
fot. Urząd Gminy Czernikowo

We wtorek 29 stycznia o godz. 15 rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Czernikowo. W programie wyróżnia się punkt dotyczący opinii w sprawie likwidacji jednej z gminnych jednostek.

Straż Gminna w Czernikowie powstała w trakcie kadencji poprzedniego wójta Zdzisława Gawrońskiego. Likwidacja tej jednostki była jednym z postulatów kandydata komitetu Wspólnie Dla Mieszkańców, który argumentował, że pieniądze na jej utrzymanie można wydać w lepszy sposób. Wszystko wskazuje na to, że wójt Tomasz Krasicki przystępuje do realizacji wyborczych obietnic.

REKLAMA

Czym zajmowali się strażnicy? W głównej mierze współpracą z toruńskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, brali udział we wspólnych z policją patrolach oraz pilnowali prawidłowości parkowania, z którym szczególnie ciężko bywa w dni targowe.

Wszystko wskazuje na to, że proces likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie się rozpoczął. W trakcie jutrzejszej sesji radni pochylą się nad wystąpieniem do komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie.

Oprócz tego w trakcie sesji wręczone zostaną odznaki dla honorowych dawców krwi, podjęte zostaną uchwały: budżetowa oraz dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie oraz ustalą stanowisko rady gminy dotyczące drogi krajowej nr 10.

Dyskutować będą również nad dofinansowaniem zadania pod nazwą „Renowacja lewego ołtarza bocznego poświęconego św. Bartłomiejowi” przy zabytku Kościoła pw. Św. Bartłomieja wpisanym do rejestru zabytków oraz projektem uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Obrady będzie można oglądać na żywo pod tym linkiem.

Tagged
Anna Zglińska
Historyczka, technik informatyk, okazjonalnie archiwistka. Zaczynała od pisania po ławkach w szkole, prowadzenia bloga, potem w "Nowościach", dziś w "Poza Toruń" i "Tylko Toruń". Ukradkiem zbiera materiały do książki... kucharskiej.

1 thought on “Jutro sesja w Czernikowie. Czy straż gminna zostanie zlikwidowana?

  1. Czernikowo to jest chyba najbardziej niebezpieczna gmina w Polsce. Nie pozwólcie na to, aby mieszkańcy czuli się niebezpiecznie wychodząc z domów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *