Jednogłośne “tak” – wójt gminy Obrowo z absolutorium

Obrowo
Fot. nadesłane

Kwiaty, brawa, podziękowania – tak 17 czerwca rada gminy wyraziła aprobatę dla wójta Andrzeja Wieczyńskiego za całoroczną działalność i gospodarowanie ubiegłorocznym budżetem.

W gminie Obrowo, w 2018 r., zaszły duże zmiany. W ramach prowadzonych inwestycji powstało m.n. boisko wielofunkcyjne, uliczne oświetlenie, zaplecze sportowe przy stadionie w Głogowie, a także zewnętrzne siłownie. W ramach prac, rozbudowano świetlicę wiejską w Obrowie, a także rozpoczęto termomodernizację budynków szkół w Dobrzejewicach i Łążynie II. Wśród zmian, warto wymienić rewaloryzację parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie i przebudowę ZS w Osieku nad Wisłą.

REKLAMA

– W roku 2018 do sieci wodociągowej przyłączyliśmy ponad 3,6 tys. gospodarstw, zaś do sieci kanalizacyjnej ponad 2,3 tys. budynków – wymieniają samorządowcy. – Łącznie na inwestycje z budżetu gminy wydano 12,4 mln zł. Środki własne gminy wyniosłly 10,1 mln zł.

Oświata pochłonęła zaś 28,3 mln zł, a pomoc społeczna 2,7 mln zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym absolutorium poprzedzone zostało “Raportem o stanie gminy za 2018 rok”, który podsumował działalność wójta w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. W debacie nad raportem udział wzięli radni oraz sołtys Stajenczynek, Marzenna Niemczewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *