Inwestycje w gminie Zławieś Wielka. W planach m.in. budowa PSZOK-u i kanalizacji

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Droga w Rzęczkowie. Fot. nadesłane

Ścieżka rowerowa z Górska do Złejwsi Wielkiej, budowa kanalizacji w Łążynie, PSZOK w Rzęczkowie, remonty dróg gminnych w Starym Toruniu i Górsku. W gminie Zławieś Wielka będzie się działo. Na chwilę obecną zakończyła się już budowa drogi do Skłudzewa, niedawno ruszyły też prace nad chodnikiem wzdłuż drogi w Rzęczkowie.

Koronawirus nie pokrzyżował inwestycyjnych planów włodarzy gminy Zławieś Wielka. Zakończyła się przebudowa drogi do Skłudzewa. W chwili obecnej trwają m.in. modernizacje dwóch dróg gminnych. Pierwsza z przebudowywanych dróg to ul. Szeroka w miejscowości Stary Toruń. Przy ulicy zlokalizowana jest m.in. remiza strażacka i świetlica wiejska. Na przebudowywanym odcinku powstanie nawierzchnia bitumiczna, wykonawca utwardzi także zjazdy do posesji. Modernizowana jest także droga gminna w Górsku na odcinku 450 m. Mieszkańcy zakończenia obydwu inwestycji drogowych mogą spodziewać się już niedługo. Zgodnie z podpisaną z wykonawcą robót umową, zarówno przebudowa drogi w Starym Toruniu, jak i w Górsku musi zakończyć się najpóźniej do 30 października. Zadania pochłoną łącznie prawie 630 tys. zł. To nie wszystkie drogi w gminie Zławieś Wielka, na których praca wre. Drogowcy obecni są także na ul. Cedrowej w miejscowości Stary Toruń. Prace toczą się na odcinku od istniejącej drogi krajowej nr 80 do ul. Szerokiej. 

REKLAMA

Cedrowa posiada co prawda nawierzchnię bitumiczną, ale znajduje się ona w bardzo złym stanie technicznym, łącznie z deformacjami i ubytkami powierzchni oraz zniekształceniem konstrukcji jezdni. W związku z tym konieczna jest wymiana nawierzchni w tym miejscu – ocenia wójt Jan Surdyka. – Nierozwiązany pozostaje poza tym problem odprowadzania wód deszczowych.

Inwestycje drogowe kończy przebudowa drogi wojewódzkiej, przebiegająca przez gminne tereny w Rzęczkowie. To długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Włodarze zdecydowali się udzielić dotacji na drogę w Rzęczkowie, bo w chwili obecnej dochodzi na niej do wielu wypadków. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest priorytetem dla gminnych władz.

Obok dróg w gminie Zławieś Wielka powstaje także ścieżka rowerowa. To ambitne zadanie, podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich przebiega wzdłuż dawnej linii kolejowej relacji Toruń – Czarnowo w miejscowości Gutowo. 4,5-kilometrowa ścieżka będzie biegła wzdłuż drogi krajowej nr 80 i tym samym stanie się kontynuacją ścieżki, prowadzącej z Torunia do Górska. Na trasie zaplanowane jest stworzenie miejsc postojowych dla rowerów, a także zainstalowanie elementów małej architektury, m.in. ławek, stojaków rowerowych i koszów na śmieci. Przedsięwzięcie zakończy się w 2020 r. Drugi etap budowy ścieżki rowerowej planowany jest w śladzie istniejącego starotorza na odcinku leśnym w miejscowościach Gutowo, Pędzewo, Zławieś Mała i Zławieś Wielka. Będzie to kontynuacja ścieżki Toruń – Górsk i pierwszego etapu wzdłuż drogi krajowej nr 80. Ścieżka na drugim etapie będzie miała długość 2,4 km.

Ścieżki będą integralną częścią infrastruktury drogowej i zwiększą mobilność mieszkańców. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprawi się. Mamy także nadzieję, że zmniejszy się wykorzystanie samochodów, co przyniesie pozytywne skutki ekologiczne, m.in. zmniejszenie emisji CO2 – dodaje wójt Jan Surdyka.

Inwestycje idą wielotorowo. Plany obejmują także powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rzęczkowie. Stanie się on elementem uzupełniającym dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. 

Celem powstania PSZOK-u jest z jednej strony poprawa selektywnego zbierania odpadów u źródła, a z drugiej położenie nacisku na recykling i odzysk odpadów ulegających biodegradacji. To wyraz troski o planetę i przyszłe pokolenia – tłumaczy wójt Jan Surdyka. 

Budowa PSZOK-u będzie obejmować stworzenie budynku magazynowego na bazie obudowanej wiaty stalowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, m.in. rampą rozładunkową. Wydzielona część magazynu będzie przeznaczona na magazynowanie odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Do punktu będzie można także dostarczać takie odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, leki, chemikalia, zużyte baterie, opony, odpady wielkogabarytowe, tekstylia, odzież i odpady budowlane. Na terenie PSZOK-u staną także punkt naprawy oddanych rzeczy i przygotowania ich do ponownego użytku oraz punkt wymiany używanych rzeczy. Dodatkowo w sąsiedztwie placu i parkingu powstanie ścieżka edukacyjna dla najmłodszych. Nie zabraknie także zaplecza technicznego i socjalno-administracyjnego.

Mamy nadzieję, że PSZOK ograniczy powstawanie dzikich wysypisk i ukróci praktyki pozbywania się odpadów w miejscach niedozwolonych – podsumowuje wójt Jan Surdyka.

Inwestycja zakończy się najdalej w przyszłym roku. Podobnie w 2021 r. planowane jest także zakończenie pierwszego etapu budowy kanalizacji w miejscowości Łążyn. W chwili obecnej na terenie sołectwa nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej nie tylko poprawi komfort życia mieszkańców, ale przede wszystkim stan okolicznych wód. Wycieki z szamb to duże zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie realizowane i planowane inwestycje niosą wiele korzyści dla mieszkańców gminy i przyczyniają się do rozwoju samorządu. Gmina Zławieś Wielka staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym do życia.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *