Historia trafiła za szybę. OSP Gostkowo odebrało nowy sztandar

Box2 Łysomice
Fot. nadesłane

Ufundowali go mieszkańcy, a na ręce druhów przekazali samorządowcy. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gostkowa od maja oficjalnie korzysta z nowej repliki swojego sztandaru. Jego poświęcenie było częścią Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, zorganizowanych 27 kwietnia.

Oryginalny sztandar jednostki w Gostkowie powstał w 1923 r. Przez lata przechowywany był w prywatnych domach – na strychach i w szafach. Zły stan materiału przeważył w decyzji o stworzeniu jego repliki, a wiekowy materiał został umieszczony w szklanej gablocie.

REKLAMA

– Środki na uszycie naszego nowego symbolu udało się zebrać dzięki ofiarności mieszkańców sołectwa i przedsiębiorcom z regionu – mówi Michał Kowalewski, prezes OSP Gostkowo. – Stworzyliśmy kalendarze i sprzedawaliśmy po domach. Wpłaty były dobrowolne. Tutejsza społeczność wykazała się bardzo dużą szczodrością. To dzięki nim możemy prezentować się z tak pięknym sztandarem.

Jego przekazanie druhom przez wójta i przewodniczącego Rady Gminy odbyło się tuż po mszy świętej, celebrującej Święto Strażaka.

– Posiadanie sztandaru jest symbolem charakteryzującym godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra, to dowód honoru, jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna – przypomina wójt Piotr Kowal. – Fakt ufundowania sztandaru jest wyrazem najwyższego społecznego uznania, bo jest on nie tylko znakiem identyfikacyjnym, ale także znakiem tożsamości dla strażaków danej OSP.

W uroczystościach udział wzięli strażacy z pięciu jednostek na terenie gminy Łysomice. Jak obecnie się one prezentują? W skład wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzi łącznie 174 strażaków zwyczajnych, 22 wspierających i 8 honorowych. Wśród nich jest także 21 kobiet. W akcjach ratunkowo-gaśniczych udział bierze 9 wozów strażackich, w tym dwa najnowsze w OSP Lulkowo oraz OSP Papowo Toruńskie.

Za nami pierwszy kwartał 2019 r. Jakie działania w tym czasie podjęły jednostki?

– Wozy strażackie wyjeżdżały łącznie 66 razy – mówi Jan Czyżniewski z Urzędu Gminy Łysomice. – Biorąc pod uwagę statystykę roczną, kiedy jest to około 300 interwencji, rok rozpoczął się bardzo intensywnie. Przede wszystkim jednak druhowie wyjeżdżali do usuwania skutków wichur i deszczy. Zdarzały się również wypadki drogowe i akcje mające na celu zabezpieczenie incydentów miejscowych.

Aktywność strażaków-ochotników wychodzi jednak daleko poza ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Nie tylko gaszą pożary i udzielają pomocy, ale także zabezpieczają lokalne imprezy, czy uczestniczą w uroczystościach gminnych i kościelnych. Chętnie wspierają również rozwój najmłodszych mieszkańców, organizując w ich szkołach pokazy udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia ewakuacyjne czy sprawnościowe.

Działalność remiz wspierana jest środkami z budżetu gminnego, a także finansowana przez okolicznościowe programy rządowe. We wrześniu 2018 r. strażacy z gminy Łysomice otrzymali nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej „Fundusz Sprawiedliwości” Ministerstwa Sprawiedliwości oraz środków własnych gminy. Jednostki wyposażone zostały m.in. o sprzęt do ratowania ofiar wypadków drogowych, defibrylator, a także agregat zasilający. Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniósł ponad 59,5 tys. zł, z czego środki Funduszu Sprawiedliwości wyniosły 36,7 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.