Gotowi do działania. Strażacy z Chełmna otrzymali nowe środki ochrony osobistej

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. nadesłane

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 wiążą się z wprowadzaniem coraz to nowych restrykcji. Wszystkie służby, nie tylko sanitarne, ale też mundurowe, muszą sprostać nowym obowiązkom w walce z epidemią. Powiatowa Straż Pożarna w Chełmnie także realizuje szereg zadań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Przeprowadzane działania mają na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka ekspozycji na zarażenie. Realizowane są na polecenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz we współpracy z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim. Najważniejszym zadaniem do tej pory było zwiększenie nacisku na przestrzeganie zaleceń sanitarnych wśród wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Chełmińska Straż Pożarna pozostaje w ścisłym kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz przedstawicielami samorządów terytorialnych. Możliwa jest dzięki temu bieżąca wymiana informacji, zarówno na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim.

REKLAMA

Kadra kierownicza uczestniczy w wideokonferencjach oraz spotkaniach zespołów roboczych – wymienia st. kpt. Tomasz Guzek, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie.

Zmiany nastąpiły m.in. w codziennym funkcjonowaniu jednostki. Podobnie, jak w urzędach i placówkach kulturalnych, również do głównej siedziby Straży Miejskiej został ograniczony dostęp interesantów. Wizyty petentów musiały zostać ograniczone do niezbędnego minimum, a część załogi zaczęła pracować w systemie zdalnym. Na chwilę obecną strażacy nie musieli jeszcze przeprowadzać działań, związanych z bezpośrednią walką z koronawirusem. Nie oznacza to jednak, że nie przygotowują się oni do potencjalnego rozszerzenia epidemii. Chełmińscy strażacy, nie tylko z Powiatowej Straży Pożarnej, ale również z Ochotniczych Straży Pożarnych, wzięli udział w szeregu szkoleń. Uczestniczyli w nich także pracownicy cywilni.

Na szkoleniach przekazano obowiązujące wytyczne i procedury postępowania w przypadku działań, realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem, zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz informacji w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z koronawirusem – tłumaczy st. kpt. Tomasz Guzek.

Niektóre jednostki OSP, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zostały wyznaczone do pomocy miejskim lub gminnym ośrodkom pomocy społecznej. Będą gotowe na wypadek konieczności dostarczania żywności osobom, pozostającym na kwarantannie. Wybrane do tego zadania jednostki OSP zostały już wyposażone w środki ochronne. Powiatowa Straż Pożarna w Chełmnie także na bieżąco uzupełnia asortyment sprzętu ochronnego. 

Ostatnio jednostka wzbogaciła się o kolejną partię okularów, ubrań ochronnych, rękawiczek lateksowych oraz środków dezynfekcyjnych. Ponadto w gotowości utrzymywany jest namiot pneumatyczny, który w przypadku zgłoszenia natychmiast zostanie skierowany do działań – wyjaśnia st. kpt. Tomasz Guzek.

To nie koniec podejmowanych działań prewencyjnych i przygotowawczych. W siedzibie chełmińskiej Straży Pożarnej przygotowano miejsca kwarantanny dla strażaków na wypadek, gdyby ulegli zakażeniu koronawirusem w trakcie działań ratowniczych. Jednostka wie także co robić, jeżeli obiekty koszarowe będą potrzebować dekontaminacji na skutek skażenia koronawirusem. Zostały już przygotowane odpowiednie procedury, a także wytypowano miejsca na siedziby zastępcze.

Przygotowanie merytoryczne oraz wyposażenie naszych ratowników powoduje, że jesteśmy gotowi do podjęcia szerokiej gamy działań w zakresie epidemii – zapewnia st. kpt. Tomasz Guzek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *