Gmina Zławieś Wielka zakończyła remont dwóch ulic. Pochłonęło to łącznie ponad 1,3 mln zł

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Przebudowano ulice Młodzieżową i Krótką w Złejwsi Wielkiej. Fot. Łukasz Piecyk

System kanalizacji deszczowej na ulicach Młodzieżowej i Krótkiej zwiększy komfort życia mieszkańców sołectwa Zławieś Wielka. Deszczówka nie będzie już stała na jezdni i zalewała posesji. Do tego nowa nawierzchnia ulic i obustronne chodniki. Prace drogowe właśnie się zakończyły.

Przebudowa ulic Młodzieżowej i Krótkiej w Złejwsi Wielkiej ruszyła na początku kwietnia. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej nawierzchni i nie martwić się ubytkami, deformacjami i nieregularnymi spadkami. Materiał jezdni w niektórych miejscach był wybity, pojawiały się nierówności. Do tej pory ulice, ze względu na zły stan techniczny, nie zapewniały odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Największym problemem był nierozwiązany sposób odprowadzenia wody deszczowej, zarówno z jezdni, jak i z poboczy. Deszczówka zalegała na ulicach, a w czasie długotrwałych deszczy zalewała posesje i domy. To już przeszłość. Wykonano odwodnienie ulic i chodników w kierunku wpustów ulicznych.

REKLAMA

Cała inwestycja jest tak wykonana, aby wody opadowe zostały odprowadzone do studzienek deszczowych, a w dalszej kolejności do rowu chłonno-odparowującego – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – System kanalizacji deszczowej w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji odprowadzania wód opadowych i zapobiegnie zalewaniu najniżej położonych posesji. 

Dodatkowo, w ramach systemu kanalizacji, na połączeniu ul. Krótkiej z ul. Długą wyremontowano wpust nad rowem i ułożono w tym miejscu nową nawierzchnię bitumiczną. Natomiast prace nad ulicami Krótką i Młodzieżową toczyły się na odcinku o długości ponad 460 m. Obejmowały nie tylko prace nad odprowadzeniem wód deszczowych. Ich zakres był kompleksowy.

Ulice mają dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3 m. Wykonano zjazdy publiczne i indywidualne do posesji. To, na co szczególnie zwracali uwagę mieszkańcy, to chodniki. Do tej pory ich nie było, a ruch pieszych odbywał się poboczem, co stwarzało zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Teraz mamy obustronne chodniki z kostki betonowej – wyjaśnia Krzysztof Rak.

Nawierzchnia ulic i zjazdów została wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku. Zjazdy indywidualne z kolei, dotychczas gruntowe, zostały utwardzone i zyskały nawierzchnię z kostki betonowej. Do tego wykonawca zobowiązany był także, aby przeprowadzić regulację wysokościową zaworów przyłączeniowych do posesji oraz studzienek kanalizacyjnych. 

Całość zadania pochłonęła ponad 1,3 mln zł. Realizacja w 60 proc. dofinansowywana była z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi Krzysztof Rak. – Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. W planach na rok 2021 jest kontynuacja budowy chodnika na ul. Długiej wraz z jego połączeniem przez przepust do ul. Krótkiej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *