Gmina Zławieś Wielka zainwestowała w sprzęt do udrażniania rowów gminnych

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. ilustracyjna / Pixabay

Nowym nabytkiem jest koparka. Sprzęt będzie wykorzystywany do prac przy rowach melioracyjnych. Takie działania pozwolą w przyszłości uniknąć lokalnych podtopień i zalań.

Przepisy prawa wodnego jasno wskazują, że właściciele lub użytkownicy gruntów, na których znajdują się urządzenia wodne, zobowiązani są do utrzymywania tych urządzeń w sprawności. Do takich urządzeń należą m.in. rowy melioracyjne. Rowy muszą być eksploatowane, konserwowane i remontowane tak, aby mogły pełnić swoją funkcję. Właściciele lub użytkownicy zobowiązani są m.in. do wykaszania roślinności oraz wycinki drzew i krzewów ze skarp i rowów, wybierania namułu z dna rowów oraz usuwania wszelkich zatamowań. Do ich obowiązków należą także naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów, ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami, odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy oraz bieżące naprawy wylotów drenarskich. Zaniechanie takich czynności może nieść ze sobą poważne konsekwencje. W przypadku, gdy właściciele gruntów nie będą konserwować urządzeń melioracyjnych – będzie dochodzić do podtopień.

REKLAMA

Obfite opady deszczu oraz brak systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przepustów doprowadził na naszych terenach do lokalnych podtopień gruntów, a także zalań piwnic i ogródków. Postanowiliśmy temu zaradzić – mówi Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka.

Gmina Zławieś Wielka postanowiła zainwestować w sprzęt, który pomoże utrzymywać w dobrej kondycji rowy melioracyjne. Zakupiona koparka będzie wykorzystywana do udrażniania rowów gminnych, zwłaszcza w okresach gwałtownych zjawisk pogodowych, jak ulewy czy gradobicia. Koparka została wyposażona w wielofunkcyjną łyżkę ładowarkową z możliwością np. spychania, ładowania, kopania czy chwytania, dzięki czemu będzie mogła być wykorzystywana także do innych celów, jak chociażby prace drogowe.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *