Gmina Zławieś Wielka zainwestowała w sprzęt do udrażniania rowów gminnych

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. ilustracyjna / Pixabay

Nowym nabytkiem jest koparka. Sprzęt będzie wykorzystywany do prac przy rowach melioracyjnych. Takie działania pozwolą w przyszłości uniknąć lokalnych podtopień i zalań.

Przepisy prawa wodnego jasno wskazują, że właściciele lub użytkownicy gruntów, na których znajdują się urządzenia wodne, zobowiązani są do utrzymywania tych urządzeń w sprawności. Do takich urządzeń należą m.in. rowy melioracyjne. Rowy muszą być eksploatowane, konserwowane i remontowane tak, aby mogły pełnić swoją funkcję. Właściciele lub użytkownicy zobowiązani są m.in. do wykaszania roślinności oraz wycinki drzew i krzewów ze skarp i rowów, wybierania namułu z dna rowów oraz usuwania wszelkich zatamowań. Do ich obowiązków należą także naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów, ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami, odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy oraz bieżące naprawy wylotów drenarskich. Zaniechanie takich czynności może nieść ze sobą poważne konsekwencje. W przypadku, gdy właściciele gruntów nie będą konserwować urządzeń melioracyjnych – będzie dochodzić do podtopień.

REKLAMA

Obfite opady deszczu oraz brak systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przepustów doprowadził na naszych terenach do lokalnych podtopień gruntów, a także zalań piwnic i ogródków. Postanowiliśmy temu zaradzić – mówi Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka.

Gmina Zławieś Wielka postanowiła zainwestować w sprzęt, który pomoże utrzymywać w dobrej kondycji rowy melioracyjne. Zakupiona koparka będzie wykorzystywana do udrażniania rowów gminnych, zwłaszcza w okresach gwałtownych zjawisk pogodowych, jak ulewy czy gradobicia. Koparka została wyposażona w wielofunkcyjną łyżkę ładowarkową z możliwością np. spychania, ładowania, kopania czy chwytania, dzięki czemu będzie mogła być wykorzystywana także do innych celów, jak chociażby prace drogowe.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *