Gmina Zławieś Wielka: Ruszył nabór na dofinansowanie do usunięcia azbestu

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka

Gmina Zławieś Wielka dołączyła do ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 7 czerwca.

Celem programu jest usunięcie szkodliwych wyrobów azbestowych, dawniej szeroko wykorzystywanych do pokryć dachowych i elewacyjnych. Wykazują one działanie chorobotwórcze, którego skutki mogą ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach.

REKLAMA

– Nasza gmina, po podpisaniu stosownej umowy z WFOŚiGW, uzyska dofinansowanie do realizacji programu w kwocie 70 proc. Pozostałe koszty pokryte zostaną z gminnych środków budżetowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dla mieszkańców udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Każdy, kto chce uzyskać wsparcie na usunięcie wyrobów azbestowych ze swojej nieruchomości, musi w tym celu złożyć wniosek, nie później niż do 7 czerwca – mówi Paulina Zakierska, inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

We wniosku należy wypełnić dane wnioskodawcy, a także adres realizacji inwestycji (czyli lokalizację wyrobów azbestowych). Konieczne będzie również określenie ilości azbestu, przeznaczonego do demontażu, transportu i utylizacji. Załączniki, które należy dołączyć do wniosku, to: deklaracja przystąpienia do programu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem, klauzula informacyjna RODO oraz zgoda Starostwa Powiatowego w Toruniu na przystąpienie do robót budowlanych, związanych z wymianą pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych na nowe.

– Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Na ten moment do Urzędu Gminy wpłynęło 13 wniosków od mieszkańców – dodaje Paulina Zakierska.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, tam też są dostępne formularze do wypełnienia. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można poza tym znaleźć na stronie internetowej gminy. Więcej informacji pod nr. tel.: (56) 674 13 41.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *