Gmina Zławieś Wielka przypomina: Złóż deklarację o emisyjności budynków

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą emisyjności budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taką deklarację mieszkańcy gminy Zławieś Wielka mogą składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Celem składania deklaracji jest pozyskanie wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania i stosowanego opału. Stworzenie bazy informacji o emisyjności budynków pozwoli podejmować skuteczne działania prowadzące do poprawy jakości powietrza. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego budynku posiadającego zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. Mieszkańcy, których dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy. Natomiast jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Deklaracje można składać przez internet w formie elektronicznej na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej. Do złożenia deklaracji przez internet potrzeba profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego.

REKLAMA

– Wypełnioną deklarację można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej. Pracownicy urzędu pomogą w przypadku problemów z jej wypełnieniem. Dokument musi zawierać dane właściciela lub zarządcy nieruchomości, adres nieruchomości oraz informacje o rodzaju i liczbie eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw wraz z informacją o wykorzystywanych paliwach – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. 

Na podstawie kompletnej bazy danych o emisyjności budynków gmina będzie mogła skuteczniej kreować politykę walki ze smogiem. Docelowo w bazie znajdą się wszystkie budynki, posiadające źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW. W przyszłości dla obywateli w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków uruchomione zostaną usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. 

– CEEB stanie się ważnym narzędziem, wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych. Samorządy będą miały dzięki niemu szansę dowiedzieć się więcej o sytuacji w mieszkalnictwie na swoich terenach, a obywatele będą mogli zapoznać się z informacjami na temat wszystkich programów finansowania wymiany „kopciuchów” – podsumowuje Krzysztof Rak. – Zachęcamy mieszkańców do składania deklaracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie, możliwe będzie nałożenie sankcji karnych. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna. Przepisy dopuszczają jednocześnie w tym względzie instytucję czynnego żalu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *