Gmina Zławieś Wielka inwestuje w gospodarkę wodno-ściekową

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Stacja uzdatniania wody w Siemoniu będzie przebudowywana. Fot. Jan Chmielewski / Wikipedia

Szykują się kolejne inwestycje w gminie Zławieś Wielka. Tym razem przyszedł czas na modernizację stacji uzdatniania wody w Siemoniu i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Pędzewie. Realizacja zadania potrwa nie dłużej niż do kwietnia 2022 r. i pochłonie 1,9 mln zł. 

W poniedziałek 22 czerwca gmina Zławieś Wielka podpisała umowę o dofinansowanie dla działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Pędzewo” będzie współfinansowana z PROW na lata 2014-2020. Umowa została podpisana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, stanu środowiska i infrastruktury wodnej. Pozwoli także zaspokoić stale zwiększające się potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do dobrej jakości wody pitnej. Potrzeby sukcesywnie wzrastają, ponieważ gmina intensywnie rozwija się i rozbudowuje, a mieszkańców przybywa.

REKLAMA

Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców jest priorytetowym zadaniem samorządu gminnego. Zarówno Urząd Gminy, jak i Zakład Usług Komunalnych dokładają wszelkich starań, aby poprawić jakość świadczonych usług i stale rozbudowywać sieć wodociągową. Takie działania przyczyniają się w efekcie m.in. do stabilizacji ciśnienia wody i umożliwiają łatwiejsze naprawianie awarii – wyjaśnia Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Podjęcia szybkich prac inwestycyjnych wymagała szczególnie wysłużona stacja uzdatniania w Siemoniu, zaopatrująca w wodę północną część gminy. W trakcie kolejnych dwóch lat planowane są m.in. wymiana zespołów pomp i wybudowanie nowego zbiornika retencyjnego.

Zadanie zostanie wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja pochłonie łącznie ponad 1,9 mln zł, z czego prawie 64 proc., czyli ponad 1,2 mln zł, obejmie dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *