Gmina Zławieś Wielka. Będzie dofinansowanie do fotowoltaiki dla mieszkańców

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. Pixabay

Zbliża się rozpoczęcie realizacji projektu na montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zławieś Wielka, dofinansowywanego w 50 proc. ze środków unijnych. Samorząd gminny 29 marca podpisał stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim. Na jesieni zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy.

Trwa realizacja 3. edycji projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zławieś Wielka”. Wójt Jan Surdyka nabór wniosków na dofinansowanie instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców ogłosił w lutym zeszłego roku.

REKLAMA

– Ideą projektu jest rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Wnioski mogły składać osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Zławieś Wielka, będący właścicielami budynków mieszkalnych do 300 m2 lub lokali mieszkalnych do 150 m2, którzy płacą podatki na rzecz gminy i nie mają wobec niej żadnych zaległości finansowych. Przez pierwsze pięć lat użytkowania instalacje będą własnością gminy, potem nastąpi ich przekazanie właścicielom nieruchomości. Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, zgłoszono ponad 130 wniosków. W związku z tym, że możliwe jest dofinansowanie 80 instalacji, gmina zorganizowała losowanie tych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. 

Kolejnym krokiem w realizacji programu było podpisanie umowy o przyznanie dofinansowania.

– Gmina Zławieś Wielka uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania pn.: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Stosowną umowę samorząd gminny podpisał z Urzędem Marszałkowskim 29 marca 2021 r. Udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, czyli wynoszące 1 mln zł. Całkowite koszty zadania to prawie 2,2 mln zł – precyzuje Justyna Przybyszewska, inspektor ds. środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

Tym samym rozpoczęcie realizacji projektu „fotowoltaicznego” jest coraz bliżej. Na jesieni, prawdopodobnie w październiku, ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy, który podejmie się dostawy i montażu systemów fotowoltaicznych na wybranych 80 nieruchomościach. Każda z nich ma już gotowy projekt instalacji, zawierający m.in. moc instalacji i liczbę paneli. Procedura przetargowa potrwa ok. trzech miesięcy.

– Po wyborze wykonawcy będziemy mogli konkretnie określić koszty inwestycji i tym samym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy. Dopiero wówczas będziemy mogli podpisać z mieszkańcami odpowiednie umowy. Po przekazaniu placu budowy wykonawca od razu będzie mógł ruszyć z pracami instalacyjnymi – wyjaśnia Piotr Grodzki, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

Przy sprzyjających warunkach mieszkańcy będą mogli zacząć korzystać ze swoich instalacji już w 1 kwartale 2022 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.