Gmina Zławieś Wielka apeluje do mieszkańców: zgłaszajcie skargi na Revital Medic w formie pisemnej

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka

Włodarze i mieszkańcy gminy Zławieś Wielka podkreślają, że jakość świadczonych przez Revital Medic usług medycznych jest na bardzo niskim poziomie. Kres problemom miało położyć wypowiedzenie umowy, ale sprawa trafiła do sądu. Dawny operator pozostał – podobnie jak problemy mieszkańców z dostępem do lekarza. „NFZ nie stwierdził żadnych uchybień”, podkreśla z kolei Revital Medic.

Problemy z jakością usług zdrowotnych, świadczonych przez Revital Medic w placówkach w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej, mieszkańcy zgłaszają od lat. Umowy dzierżawy oraz na świadczenie usług medycznych zostały zawarte przez gminę z operatorem w 2018 r. Ustne skargi na jakość świadczonych usług zaczęły się pojawiać niemal od razu.

REKLAMA

– Każda skarga naszego mieszkańca była zgłaszana bezpośrednio osobie prowadzącej firmę Revital Medic w Toruniu, nie przynosiło to jednak oczekiwanych efektów, a ewentualna poprawa obsługi pacjentów była znikoma i najczęściej krótkotrwała – mówi Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka. – Największe problemy dotyczą dostępności do lekarzy, których często dla pacjentów po prostu nie ma. Pacjenci mają też kłopoty, żeby w ogóle dodzwonić się do ośrodka. Wielu mieszkańców z tego powodu przepisała się do innych ośrodków.

Revital Medic podkreśla, że trafiła do nich jedna skarga, która została oddalona przez NFZ.

– Żadne inne skargi nie miały podstaw faktycznych i prawnych, co wykazało stanowisko NFZ, który nie stwierdził żadnych uchybień w prowadzeniu działalności przez Revital Medic. Obsada lekarzy jest dwa razy większa niż wymagana, zatem rzekome utrudnienia to według firmy celowe działania władz gminy, mające na celu zdyskredytowanie Revital Medic jako podmiotu świadczącego usługi w sposób nienależyty. Revital Medic nie ma żadnych potwierdzonych informacji o niedostępności lekarzy lub o problemach z dodzwonieniem się do ośrodka – kontrargumentuje Wojciech Pacewicz, pełnomocnik ośrodka zdrowia.

Ostatecznie umowa dzierżawy oraz umowa na świadczenie usług zdrowotnych została Revital Medic wypowiedziana przez gminę w czerwcu 2020 r. Okres wypowiedzenia upływał wraz z końcem zeszłego roku i wówczas opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy Zławieś Wielka miał przejąć nowy podmiot leczniczy. Tak się jednak nie stało, ponieważ Revital Medic zaskarżyła do sądu wypowiedzenie umowy. Pierwsza rozprawa już się odbyła. Sąd przyznał rację Revital Medic.

– Powodem złożenia pozwu było niezgodne z prawem rozwiązanie umowy. Podstawą rozwiązania umowy były bowiem nieprawdziwe i niemające oparcia w faktach powody, które okazały się bezzasadne również zdaniem sądu – wyjaśnia Wojciech Pacewicz.

Wójt Jan Surdyka uważa, że wyrok sądu jest kuriozalny, zwłaszcza ze względu na zaległości finansowe firmy wobec gminy.

– Revital Medic nie płacił wynegocjowanych umową kwot na dzierżawę oraz podatki od nieruchomości. Płatność nie została wznowiona nawet po tym, gdy obniżyliśmy czynsz o 70 proc. i umorzyliśmy dotychczasowe zaległości w kwocie ponad 30 tys. zł. Sąd uznał jednak, że niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy i powinniśmy je ściągać na drodze egzekucji – precyzuje wójt Jan Surdyka.

Revital Medic problemu jednak nie widzi.

– Firma regulowała swoje należności, ewentualne opóźnienia płatności były regulowane w najbliższym możliwym terminie. Na bieżąco prowadzone były także negocjacje z gminą w przedmiocie umorzenia podatku. Revital Medic nie tylko nie posiada zaległości, ale wręcz sama jest wierzycielem nierozliczonych rachunków za energię cieplną – odpowiada Wojciech Pacewicz.

Okazuje się, że negocjacje pomiędzy firmą a gminą zostały podjęte po tym, jak prezes Revital Medic zgłosił, że świadczenie usług zdrowotnych w ośrodkach w gminie jest deficytowe, przez co wyniki finansowe z działalności są ujemne.

– Skoro zatem działalność jest deficytowa, a prowadzenie ośrodków zdrowia na terenie gminy Zławieś Wielka nierentowne, to dlaczego prezes Revital Medic nie jest zadowolony z wypowiedzenia umowy? Mimo „zwolnienia” spółki z prowadzenia rzekomo nieprzynoszącej zysków działalności właściciel podważa wypowiedzenie umowy. Czy w takim razie prowadzi działalność charytatywną? Czy może przedstawia dokumenty, które tak naprawdę nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i wprowadza gminę w błąd w celu obniżenia czynszu za wynajem pomieszczeń? – pyta wójt Jan Surdyka.

Gmina nie zamierza poddawać się bez walki i podkreśla, że zdrowie mieszkańców jest dla włodarzy priorytetowe. 

– W związku z tym, że sąd uznał, iż zgłoszonych na piśmie skarg jest zbyt mało – apelujemy do mieszkańców, którzy są niezadowoleni ze świadczonych przez Revital Medic usług, aby składali skargi w formie pisemnej. Będziemy je następnie przekazywać do NFZ-u oraz do wiadomości operatora. Zrobimy wszystko, aby nasi mieszkańcy zyskali wreszcie nieograniczony dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu – podsumowuje wójt Jan Surdyka.

Mieszkańcy mogą składać pisemne skargi w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej. Revital Medic podkreśla, że uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać także bezpośrednio do nich.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *