Gmina Wielka Nieszawka stawia na oświatę. Jak wyglądał ubiegły rok?

Box2 Wiadomości Wielka Nieszawka
fot. nadesłane

Dzieci i młodzież naszą przyszłością – patrząc na działania w zakresie oświaty, można dostrzec, że gmina Wielka Nieszawka bierze sobie to hasło do serca. Zdając sobie sprawę z potencjału młodych mieszkańców, nie waha się przed dotowaniem działań z zakresu edukacji. Wsparcie jest jednak znacznie większe, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

W Cierpicach powstał kolejny, trzeci już, oddział przedszkolny. Dzięki temu gmina ma bogatą ofertę przedszkolną, przystosowaną dla dzieci w wieku od 3 lat aż do klas „0”. Uruchomiony we wrześniu oddział funkcjonuje przy tutejszej Szkole Podstawowej. Dzięki niemu osoby, które mieszkają w Cierpicach, nie muszą już pokonywać dłuższej drogi do Małej Nieszawki, by oddać tam pod opiekę swoje pociechy. Jest to więc spore udogodnienie.

REKLAMA

Wsparcie objęło nie tylko najmłodszych, ale i nieco starszych uczniów. Ci, którzy mogą pochwalić się najlepszymi ocenami na świadectwach, każdego roku mogą liczyć na stypendia motywacyjne od wójta gminy Krzysztofa Czarneckiego. Stypendium w wysokości 100 zł przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września do czerwca w danym roku szkolnym. Otrzymać je mogą uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy, którzy na zakończenie VII klasy szkoły podstawowej osiągnęli średnią ocen przynajmniej na poziomie 4,75, mając przy tym co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Pieniądze są więc w pewnym sensie nagrodą za włożony przez uczniów wysiłek w naukę. W 2020 r. stypendia powędrowały łącznie do 29 uczniów. Uroczyste rozdanie stypendiów odbyło się 7 października w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce oraz tydzień później – 15 października w placówce w Cierpicach. Poza finansowym wsparciem stypendyści otrzymali również listy gratulacyjne od wójta gminy oraz drobne upominki. 

Stawianie na edukację to również uczestnictwo w projektach. Gmina Wielka Nieszawka dołączyła do prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu projektu „Eu-geniusz w świecie 3D”. W jego ramach uczniowie gminnych szkół biorą udział w serii zajęć, które pozwolą im na rozwinięcie własnych kompetencji matematyczno-przyrodniczych, wykorzystując przy tym metody eksperymentu naukowego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z matematyki, informatyki, projektowania i programowania robotów, wykorzystując przy tym drukarki 3D i programowalne roboty. Każda z uczestniczących w projekcie szkół otrzymała niezbędne wyposażenie. Oznacza to także podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt zakłada bowiem szkolenia również dla kadry pedagogicznej, która prowadzi zajęcia z młodzieżą. Gmina Wielka Nieszawka jest jednym z 10 samorządów, które realizują projekt w partnerstwie z powiatem toruńskim. On sam finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wartość sięga 4 mln zł. Zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 r. 

W ubiegłym roku zakończył się także inny projekt – „Mali odkrywcy” – realizowany w partnerstwie z dwoma innymi gminami. Ten projekt również podnosił kompetencje cyfrowe, ale też wspierał uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Szeroki zakres wsparcia działań oświatowych jest dowodem na zauważanie przez władze gminy potencjału młodzieży. To z pewnością inwestycja w przyszłość – zarówno gminy, jak i młodzieży.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.