Gmina Wielka Nieszawka pozyskała dotację na termomodernizację szkoły w Cierpicach

Box1 Wielka Nieszawka
fot. nadesłane

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach zostanie poddana kompleksowej termomodernizacji. W budynku dojdzie do wielu zmian, które z jednej strony pozwolą na spore oszczędności, a z drugiej wprowadzą rozwiązania bardziej przyjazne środowisku. Jaki zakres obejmą prace?

Przeprowadzenie termomodernizacji szkoły możliwe będzie dzięki wsparciu ze środków unijnych. We wrześniu ubiegłego roku gmina Wielka Nieszawka złożyła wniosek o dofinansowanie na ten cel do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek okazał się spełniać wszystkie kryteria i został rozpatrzony pozytywnie. Daje to zielone światło dla przeprowadzenia prac w budynku szkoły w Cierpicach.

REKLAMA

Uczniowie i pracownicy szkoły z pewnością zauważą zmiany. Modernizacji poddane zostaną instalacje c.o. i c.w.u. Ponadto zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna. Wymieniona zostanie też stolarka drzwiowa. Nowa ma być przede wszystkim energooszczędna. Zmiany zajdą także w obrębie sali gimnastycznej. Docieplone zostaną jej ściany, również przy gruncie. Podobnemu zabiegowi poddany zostanie także dach. Wprowadzenie tego typu rozwiązań będzie odczuwalne. Podstawową zaletą jest oczywiście to, że w budynku będzie cieplej. Zmniejszy to koszty ogrzewania, co szczególnie zauważalne będzie zimą. Nie jest to jednak wszystko, co zostanie zrealizowane w ramach prac termomodernizacyjnych. 

Ważnym punktem planów jest montaż instalacji fotowoltaicznych. Na dachu budynku pojawi się 140 monokrystalicznych paneli o łącznej mocy 49,7 kW. Fotowoltaika jest rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić. Ma też zdecydowany wkład w ochronę środowiska. Zielona energia jest więc pożyteczna, co jest dobrze widoczne w aktualnych trendach. Odnawialne Źródła Energii są promowane i – tak jak w tym przypadku – przyznawane są na nie dotacje. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Cierpicach pozwoli na zmniejszenie wydatków na ciepło i energię elektryczną budynku na poziomie ponad 66 tys. zł rocznie. Kwota jest więc niemała. Dodatkowo zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną zmniejszy się o ponad 63 proc., pozwalając zachować w budżecie środki, które będą mogły zostać wykorzystane w inny sposób.

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wniosek złożony został w ramach naboru „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Kwota dofinansowania sięgnęła ponad 2,3 mln zł. Łączny koszt przeprowadzenia termomodernizacji w budynku szkoły wynosi ponad 3,3 mln zł. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *