Gmina Wielka Nieszawka dla przedsiębiorców. Jaką pomoc otrzymali w czasie pandemii?

Box2 Wielka Nieszawka
fot. nadesłane

Pandemia koronawirusa znacznie odbiła się na wielu sferach życia. To z jednej strony czas wytężonej pracy medyków, a z drugiej – lockdownu, który szczególnie boleśnie odczuło wielu przedsiębiorców. To właśnie z myślą o nich uruchamiane były kolejne rządowe programy pomocowe, a samorządy starały się wesprzeć lokalne biznesy we własnym zakresie, oferując różnego rodzaju ulgi. Nie inaczej było w gminie Wielka Nieszawka, gdzie przedsiębiorcy nie zostali pozostawieni bez pomocy.

Jeszcze w maju ubiegłego roku Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości. Wtedy to przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii ponieśli straty, mogli liczyć na przedłużenie terminu płatności rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec do 30 września. Dotyczyło to przedsiębiorców, u których:

REKLAMA


1) Nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego.

2) Nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym o nie mniej niż 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca, przypadającego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Kolejny raz rękę do przedsiębiorców wyciągnięto na początku 2021 r. Jeszcze w styczniu radni poparli uchwałę o zwolnieniu z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.

23 lutego 2021 r. Rada Gminy uchwaliła przygotowany przez wójta projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Zwolnienia objęły okres czterech miesięcy: marca, kwietnia, maja i czerwca 2021 r. Skorzystać mogli ci, którzy na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, a jako przeważającą działalność w kodzie PKD wpisali: hotelarstwo i podobne usługi, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, restauracje i inne placówki gastronomiczne, bary i miejsca o podobnym charakterze, obiekty sportowe i inne obiekty służące poprawie kondycji fizycznej. 

Warunkiem jest tu także spadek przychodów o co najmniej 40 proc., w ciągu dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy, licząc od lipca do stycznia włącznie, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Warto zaznaczyć, że nie musi być to miesiąc kalendarzowy – jako miesiąc rozumie się bowiem 30 kolejnych dni. W przypadku osób, które rozpoczęły działalność dopiero w 2020 r., brana jest pod uwagę średnia roczna przychodu. Wnioski należy złożyć przed upływem terminu płatności za okres, którego zwolnienie dotyczy. 

Dzięki oferowanym przez gminę Wielka Nieszawka pakietom pomocowym przedsiębiorcy mogą choć w części ograniczyć straty, które ponoszą w związku z pandemią Covid-19. Lockdown uderzył po kieszeniach szczególnie branżę gastronomiczną i hotelarską, dlatego skierowanie wsparcia głównie do tych sektorów ma szczególną wartość w ograniczaniu skutków kryzysu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *