Gmina Unisław. Wójt jednogłośnie uzyskał absolutorium

Wiadomości

Radni gminy Unisław jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy Unisław. Gmina Unisław, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji za rekordowe 7,2 mln zł, wypracowała nadwyżkę budżetową i spłaciła część kredytów. Nie byłoby to możliwe bez odpowiednich przesunięć finansowych i dofinansowań zewnętrznych.

Budżet gminy Unisław na rok 2020 został podjęty uchwałą Rady Gminy Unisław pod koniec grudnia 2019 r. Nikt wówczas nie spodziewał się, że pandemia koronawirusa przyniesie konieczność dokonywania licznych zmian budżetowych i wykonywania przesunięć finansów. Gmina została zmuszona m.in. do zakupu sprzętu elektronicznego do nauki zdalnej oraz środków dezynfekujących. 

REKLAMA

– Zeszły rok był bardzo trudny, biorąc pod uwagę Covid-19 i jego następstwa. Ograniczone zostały wpływy podatkowe. Na gminę spadły też dodatkowe, bardzo trudne zadania, m.in. utworzenie punktu pobrań czy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu i interesantom. Ta sytuacja była dla nas nowa i stwarzała wiele problemów – mówi Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Niemniej gminie Unisław udało się zrealizować 97 proc. planu inwestycyjnego. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono ponad 7,2 mln zł. Najważniejszymi ze zrealizowanych inwestycji były: modernizacja oczyszczalni ścieków w Unisławiu, budowa ścieżek rowerowych, budowa drogi gminnej w Grzybnie, przebudowa ulic Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w Raciniewie, zakup 11 ha gruntów od Krajowej Spółki Cukrowej oraz inwestycje związane z kulturą, a realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu.

– Nie wszystkie dochody realizowały się w ubiegłym roku tak, jak byśmy tego chcieli, ale mimo tego udało nam się sfinalizować kilkadziesiąt inwestycji za rekordową kwotę. Jeszcze nigdy w historii gminy Unisław wydatki na inwestycje nie były tak duże – podkreśla wójt Jakub Danielewicz.

Ostatecznie dochody w gminie Unisław zrealizowano na poziomie 45 mln zł, z których największymi wpływami były podatek PIT oraz podatki i opłaty lokalne. Wydatki poniesiono na poziomie ponad 42 mln zł, co oznacza, że wypracowano nadwyżkę budżetową na poziomie 2,8 mln zł. To istotne, bo początkowo zakładano w budżecie deficyt w kwocie 375 tys. zł. Udało się go uniknąć. Co więcej, gmina Unisław w 2020 r. spłaciła 1,8 mln zł i nie zaciągnęła żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych. Nie byłoby to możliwe bez sprawnego pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych (m.in. z Tarczy Antykryzysowej czy Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych), a także bez dokonania odpowiednich przesunięć w wydatkowaniu środków.

– Nie wydaliśmy blisko 1 mln zł z 13,5 mln zł, jakie były zaplanowane na oświatę, mniej środków przeznaczyliśmy także na organizację wydarzeń kulturalnych i integrujących lokalną społeczność. Nie odbyły się Święto Kapusty, wiele wydarzeń sportowych i spotkań integracyjnych w poszczególnych sołectwach – dodaje wójt Jakub Danielewicz. – Nie twierdzę, że jest to dobra sytuacja, bo pamiętajmy, że samorząd nie jest powołany do generowania zysków, tylko do zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Radni z gminy Unisław w połowie maja jednogłośnie ocenili sytuację finansową gminy oraz realizację budżetu jako dobre, udzielając wójtowi absolutorium.

– Cieszę się, że radni gminy Unisław jednogłośnie udzielili mi absolutorium. Za głosowała zarówno większość, która mnie wspiera, jak również opozycja – podsumowuje wójt Jakub Danielewicz.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *