Gmina Unisław utrzymała transport publiczny. “Finansujemy uczniom bilety”

Box2 Powiat chełmiński
Fot. Łukasz Piecyk

W gminie Unisław publiczny transport zbiorowy zostaje. O rozwiązaniu dla utrzymania nierentownych połączeń rozmawiamy z wójtem Jakubem Danielewiczem

Województwo kujawsko-pomorskie boryka się z problemem transportu publicznego. Cyklicznie wygaszane połączenia prywatnych spółek utrudniają codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Jak gmina Unisław poradziła sobie z tym problemem?

REKLAMA

Rada Gminy podjęła uchwałę, na mocy której wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Unisław, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów na istniejących liniach autobusowych. Zgodnie z prawem gmina musi stwarzać taką sieć szkolną, by dziecko do szkoły podstawowej miało mniej niż 3 km. W przypadku większej odległości samorząd musi zapewnić uczniowi transport. Bezpłatne dowozy dotyczą zaś uczniów chodzących do szkół ponadpodstawowych.

W jaki sposób gmina finansuje te przejazdy?

Kupujemy dla młodzieży bilety miesięczne, będące biletami ulgowymi. Do zakupu otrzymujemy dofinansowanie w wysokości 50 proc. Z własnego dowozu dzieci do szkół zrezygnowaliśmy wiele lat temu. Przekalkulowaliśmy wydatki, które ponosiliśmy i zgodnie stwierdziliśmy, że obecne rozwiązanie jest dla nas bardziej opłacalne.

Jakie koszty w związku z tym ponosi gmina?

Rocznie wydajemy na bilety autobusowe 140 tys. zł. Koszt, jaki rodzice musieliby ponieść, by dowieźć uczniów do szkół, wyniósłby dwa razy tyle. Budżet gminy to około 40 mln zł. Patrzymy na każdą złotówkę i oglądamy ją dwa razy, zanim wydamy. Uważam jednak, że takie działanie jak finansowanie młodzieży przejazdów jest po prostu potrzebne.

Po feriach na bezpłatne dowozy mogą liczyć także dzieci z Raciniewa, choć do szkoły mają mniej niż 3 km. Skąd ta decyzja?

O takie rozwiązanie zabiegali sami mieszkańcy. Po konsultacjach i rozmowach zdecydowaliśmy się im również sfinansować bilety. Zależy nam, by lokalnej społeczności żyło się dobrze. Finansowanie przejazdów wiąże się z pewnością utrzymania połączeń prywatnego przewoźnika na naszym terenie.

Może zakup biletów dla młodzieży jest rozwiązaniem również dla pozostałych samorządów?

Samorządowcy z powiatu chełmińskiego mają duże doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu problemów, z pewnością wspólnie z przewoźnikami dojdą do porozumienia. Cieszę się, że gmina Unisław nie musi borykać się z problemem wygaszania połączeń. To z pewnością wpływa na większą aktywność i samodzielność mieszkańców. Teraz m.in. z Bruków Unisławskich czy Kokocka bez większych problemów dojechać można do ośrodka zdrowia czy Urzędu Gminy. Częściej korzystać będą także z oferty Gminnego Ośrodka Kultury, wydarzeń sportowo-edukacyjnych czy kulturalnych – nie tylko w gminie, ale także w całym powiecie.


***

Od 1 września 2019 r. uczniowie z Raciniewa będą dowożeni do liceum i szkoły branżowej I stopnia w Unisławiu w ramach zorganizowanego bezpłatnego transportu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *