Gmina Unisław: Będą remonty kolejnych dróg

Box1 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Modernizacja drogi w centrum miejscowości Grzybno, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych na pograniczu miejscowości Bruki Unisławskie i Bruki Kokocka oraz budowa kolejnego etapu ścieżki rowerowej. To najważniejsze inwestycje drogowe, które będą realizowane przez gminę Unisław w tym roku. Ich realizacja nie byłaby jednak możliwa bez dofinansowań zewnętrznych.

Gmina Unisław od wielu lat skutecznie pozyskuje zewnętrzne dofinansowania, dzięki czemu gminne inwestycje są prężnie realizowane i nie ograniczają ich nawet czasy pandemii.

REKLAMA

– Stworzyliśmy w Unisławiu bardzo sprawny zespół do pozyskiwania środków zewnętrznych na czele z Sylwestrem Kurdynowskim. Najlepszym przykładem w tym zakresie jest zakończona modernizacja oczyszczalni ścieków, która pochłonęła prawie 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło 3,6 mln zł – mówi Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Inwestycji z dofinansowaniami zewnętrznymi jest jednak znacznie więcej. To chociażby modernizacje ulic Modrzewiowej, Dębowej i Jesionowej w Raciniewie, a także tworzenie terenów rekreacyjnych w gminie – miejsc odpoczynku i zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy oraz siłowni zewnętrznych dla osób starszych, na co pozyskano w ostatnim czasie ponad 100 tys. zł dotacji. Do tego gmina pozyskała też środki na realizację projektów miękkich, dzięki czemu udało się stworzyć trzy Domy Dziennego Pobytu dla seniorów oraz dwa żłobki i przedszkole.

– Łącznie z dofinansowań pozyskaliśmy kilka milionów złotych. Korzystamy z nich efektywnie i inwestujemy je w przedsięwzięcia zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Działamy wielotorowo, ale zawsze z myślą o lokalnej społeczności – komentuje wójt Jakub Danielewicz. 

Gmina Unisław niedawno pozyskała także prawie 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi w Grzybnie. Inwestycja pochłonie łącznie 2,5 mln zł. Przebudowa będzie obejmować odcinek od drogi wojewódzkiej do centrum miejscowości Grzybno. Zadaniem wykonawcy będzie poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni oraz, co istotne dla pieszych i rowerzystów, stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych. Wykonawca zadba także o wykonanie oznakowania i zjazdów do posesji.

– Radni na sesji, która odbyła się 4 maja, zgodzili się zagospodarować z gminnego budżetu pozostałą sumę na przebudowę drogi. Teraz czeka nas zorganizowanie przetargu na realizację zadania – precyzuje wójt Jakub Danielewicz. – Liczymy na to, że droga będzie gotowa na przełomie lata i jesieni. Mogę zapewnić, że mieszkańcy skorzystają z nowej drogi jeszcze w tym roku.

To nie wszystkie inwestycje drogowe, które będą realizowane w tym roku przez gminę Unisław. Plany obejmują także przebudowę drogi na pograniczu miejscowości Bruki Unisławskie i Bruki Kokocka. Chodzi o modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów ornych. Istniejąca droga zlokalizowana jest między polami uprawnymi oraz częściowo w obszarze zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej. W ciągu drogi występują zjazdy, stanowiące obsługę komunikacyjną dla przydrożnych nieruchomości. Droga w chwili obecnej utwardzona jest kruszywem, co stwarza wiele niedogodności dla okolicznych mieszkańców. To się wkrótce zmieni. Zaplanowane prace drogowe obejmą m.in. stworzenie nowej nawierzchni i poszerzenie jezdni, wyregulowanie poboczy oraz oznakowanie drogi i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powstaną także zjazdy do posesji i budynków gospodarczych. 

– To inwestycja bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców – precyzuje wójt Jakub Danielewicz.

Samorząd gminny we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie będzie także kończyć budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno-Unisław. Ścieżka, przebiegająca przez gminy Kijewo Królewskie i Unisław, będzie miała łączną długość 11,8 km. Przedsięwzięcie pochłonie łącznie prawie 7,7 mln zł, z czego 85 proc. zostanie sfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład gminy Unisław w tę inwestycję to blisko 600 tys. zł. Zadanie obejmuje nie tylko wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, ale także przebudowę istniejących zjazdów przez ścieżkę oraz zainstalowanie oznakowania pionowego i poziomego. W tym roku prace nad ścieżką będą realizowane w miejscowości Unisław przy ulicach Żwirki i Wigury oraz Chełmińskiej. Gotowa ścieżka zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *