Gmina Obrowo z dofinansowaniem dla szkół. To aż 1,7 mln zł

Box2 Obrowo
fot. Pixabay/ilustracyjne

1,7 mln zł – tyle udało się pozyskać gminie Obrowo na dodatkowe wyposażenie szkół, zajęcia dla uczniów oraz szkolenie nauczycieli. Skorzysta na tym 5 szkół z terenu gminy – łącznie 812 uczestników.

Wsparcie udało się uzyskać ze środków unijnych, Gmina Obrowo starała się o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, że projekt „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” zajął 7. miejsce na liście rankingowej.

REKLAMA

– Z Unii Europejskiej otrzymamy dokładnie 1.672.710,44 zł. To największa kwotę dofinansowania wśród dziesięciu podmiotów, którym przyznano środki – mówi Joanna Zielińska z działu edukacji gminy Obrowo, autorka projektu. 

– Głównym celem projektu jest wzrost tzw. kompetencji kluczowych uczniów naszej gminy – opowiada wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – W ramach projektu obejmiemy wsparciem aż 666 uczniów, w tym 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół w Brzozówce, Dobrzejewicach, Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą. 

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie położenie jeszcze większego nacisku na rozwój uczniów. Gmina wyróżniła jako cele przede wszystkim:

  • umiejętność posługiwania się językami obcymi,
  • TIK – technologie informatyczno-komunikacyjne,
  • umiejętność rozumienia,
  • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
  • kreatywność, innowacyjność,
  • przedsiębiorczość,
  • krytyczne myślenie,
  • rozwiązywanie problemów,
  • umiejętność uczenia się,
  • umiejętność pracy zespołowej.

Ważnymi aspektami będą także doradztwa edukacyjno-zawodowe, dostosowanie uczniów do rynku pracy w przyszłości, a także rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, zwłaszcza w przypadku tych, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.

Pozyskane pieniądze posłużą też wzbogaceniu wyposażenia. Mowa tu w dużej mierze o doposażeniu pracowni, zwłaszcza przyrodniczych i matematycznych, a także doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne,  sprzęt do procesu indywidualizacji pracy z uczniem. W planach jest też podniesienie kompetencji i kwalifikacji 146 nauczycieli gminnych szkół.

Gmina już niedługo przystąpi do realizacji projektu. Według planów, ma on potrwać do 2023 roku.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *