Gmina Obrowo z dofinansowaniem dla szkół. To aż 1,7 mln zł

Box2 Obrowo
fot. Pixabay/ilustracyjne

1,7 mln zł – tyle udało się pozyskać gminie Obrowo na dodatkowe wyposażenie szkół, zajęcia dla uczniów oraz szkolenie nauczycieli. Skorzysta na tym 5 szkół z terenu gminy – łącznie 812 uczestników.

Wsparcie udało się uzyskać ze środków unijnych, Gmina Obrowo starała się o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, że projekt „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” zajął 7. miejsce na liście rankingowej.

REKLAMA

– Z Unii Europejskiej otrzymamy dokładnie 1.672.710,44 zł. To największa kwotę dofinansowania wśród dziesięciu podmiotów, którym przyznano środki – mówi Joanna Zielińska z działu edukacji gminy Obrowo, autorka projektu. 

– Głównym celem projektu jest wzrost tzw. kompetencji kluczowych uczniów naszej gminy – opowiada wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – W ramach projektu obejmiemy wsparciem aż 666 uczniów, w tym 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół w Brzozówce, Dobrzejewicach, Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą. 

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie położenie jeszcze większego nacisku na rozwój uczniów. Gmina wyróżniła jako cele przede wszystkim:

  • umiejętność posługiwania się językami obcymi,
  • TIK – technologie informatyczno-komunikacyjne,
  • umiejętność rozumienia,
  • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
  • kreatywność, innowacyjność,
  • przedsiębiorczość,
  • krytyczne myślenie,
  • rozwiązywanie problemów,
  • umiejętność uczenia się,
  • umiejętność pracy zespołowej.

Ważnymi aspektami będą także doradztwa edukacyjno-zawodowe, dostosowanie uczniów do rynku pracy w przyszłości, a także rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, zwłaszcza w przypadku tych, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.

Pozyskane pieniądze posłużą też wzbogaceniu wyposażenia. Mowa tu w dużej mierze o doposażeniu pracowni, zwłaszcza przyrodniczych i matematycznych, a także doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne,  sprzęt do procesu indywidualizacji pracy z uczniem. W planach jest też podniesienie kompetencji i kwalifikacji 146 nauczycieli gminnych szkół.

Gmina już niedługo przystąpi do realizacji projektu. Według planów, ma on potrwać do 2023 roku.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *