Gmina Obrowo: są dotacje na przydomowe oczyszczalnie

Box2 Obrowo
fot. Pixabay.com

Mieszkańcy gminy Obrowo wciąż mogą składać wnioski o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość dotacji wynosi 1 tys. zł. 

O gminną dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy. Dofinansowanie otrzymuje się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy z gminą. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłaszania. 

REKLAMA

Wraz z wnioskiem dostarczyć trzeba:

  • kopię pozwolenia wodnoprawnego, o ile jest wymagane,
  • kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w zależności od wydajności oczyszczalni,
  • kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni.

Dofinansowanie przekazywane jest po złożeniu oświadczenia o wykonaniu zadania. Dołączyć trzeba również faktury lub rachunki. Należy też zgłosić oczyszczalnię do eksploatacji.

Dofinansowanie udzielane może być wyłącznie podmiotom wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze. W tym roku na dotację gmina Obrowo przygotowała 20 tys. zł. To o 6 tys. zł więcej niż w zeszłym roku. Formularz wniosku znaleźć można na stronie internetowej gminy obrowo.pl. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *