Gmina Obrowo nagrodzi najlepszych. Czym jest Akademia Zdolnych?

Box2 Obrowo
fot. Pixabay

W gminie Obrowo powstanie fundusz stypendialny, skierowany do najzdolniejszych uczniów. Jego wysokość nie jest jeszcze znana, ale wiele wskazuje na to, że działająca przy wójcie gminy Akademia Zdolnych będzie kolejnym krokiem w kierunku rozwoju lokalnej młodzieży.

Decyzję o utworzeniu funduszu podjęli radni gminy, ale inicjatorem jego powstania był wójt Andrzej Wieczyński. 

REKLAMA

– W naszej gminie jest wielu wyjątkowych młodych ludzi – mówi wójt gminy Andrzej Wieczyński. – Poprzez Akademię Zdolnych chcemy ich promować i motywować do dalszego rozwijania umiejętności i zdolności. Stypendium ma być też formą okazania wdzięczności i podkreślenia, że gmina jest z nich bardzo dumna.

Każdego roku najlepsi uczniowie z terenu gminy otrzymają stypendia. Poza wsparciem finansowym lub nagrodą rzeczową, laureaci będą mogli liczyć na certyfikat Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo. Stypendystą będzie można zostać za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce, kulturze lub sporcie. Każdy będzie jednak musiał spełnić określone kryteria. Jednym z nich jest minimum ocena „dobra” z zachowania.

W przypadku stypendium za wyniki w nauce, średnia ocen laureata w klasyfikacji rocznej nie może być mniejsza niż 5,10. Jest jednak wyjątek. Takiej średniej nie muszą osiągać finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministerstwo, Kuratorium Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, niezależnie od dziedziny. 

Aby liczyć na stypendium za osiągnięcia artystyczne, trzeba być laureatem ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów i olimpiad. Z kolei w przypadku stypendiów sportowych, konieczne jest przynajmniej 3. miejsce w zawodach (indywidualnych lub drużynowych) na szczeblu wojewódzkim lub 5. miejsce na ogólnopolskim. Stypendium sportowe przeznaczone jest także dla członków kadry narodowej lub sportowców, którzy osiągnęli sukces w zawodach o randze międzynarodowej.

Ci, którzy kryteria spełnią, będą mogli ubiegać się o członkostwo Akademii Zdolnych. Wnioski składane będą przez opiekunów prawnych ucznia lub dyrektorów szkół. Ich rozpatrzeniem zajmie się specjalnie do tego powołana komisja stypendialna. 

Informacje o dokładnej liczbie osób mogących otrzymać stypendium, a także o kwocie zostaną udostępnione w regulaminie. Na niego trzeba jednak jeszcze poczekać. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” jest możliwy dzięki poparciu radnych gminy, z których nikt nie sprzeciwił się pomysłowi wójta Andrzeja Wieczyńskiego. Teraz pozostaje tylko czekać, aż poznamy więcej szczegółów dotyczących Akademii.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *