Gmina Obrowo. Można składać oferty na dotacje sportowe

Box2 Obrowo Sport
fot. Pixabay

Gmina Obrowo w 2021 roku wyda na dotacje sportowe o 10 tys. zł więcej niż w 2020. O łącznie 170 tys. zł ubiegać się mogą kluby i stowarzyszenia sportowe, które przyczynią się do rozwoju aktywności fizycznej na terenie gminy. Oferty do urzędu składać można do 28 stycznia.

Pozyskane w ten sposób pieniądze, kluby będą mogły wykorzystać na:

REKLAMA

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, niezbędnych do realizacji zadania,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów, rozgrywek i imprez sportowych lub uczestnictwa  w nich,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy, statuetki okolicznościowe i inne nagrody rzeczowe),
 • wydatki związane z zakupem napojów, lekarstw, artykułów sanitarnych i medycznych,
 • wydatki związane z zakupem usług: transportowych, wynajmu obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego, noclegów, wyżywienia, druku zaproszeń, dyplomów, plakatów, programów, komunikatów, wynajmu karetki pogotowia, ochrony,
 • wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac obsługi sędziowskiej, opłat w Polskim Związku Sportowym, obsługi technicznej, medycznej i spikera,
 • wydatki związane z ubezpieczeniem sportowym zawodników, z ubezpieczeniem imprezy sportowej, z opłatami bankowymi, pocztowymi związanymi z działalnością klubu lub stowarzyszenia sportowego.

Klub, który otrzyma pieniądze, powinien oszczędnie nimi gospodarować, osiągając jak najlepsze efekty z wykorzystywanych środków. Jednocześnie, nie może ich wydać na wydatki:

 • związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów;
 • poniesione na przygotowanie oferty;
 • z tytułu opłat i kar umownych;
 • z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia;
 • nieuwzględnione w ofercie, niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;
 • na obsługę księgową, czy też na wynagrodzenie koordynatora projektu;
 • poniesione przed terminem wprowadzenia zarządzenia przez Wójta Gminy o rozstrzygnięciu ww. otwartego konkursu ofert.

Każdy z klubów i stowarzyszeń może złożyć tylko jedną ofertę.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *