Gmina Obrowo. Ile wydano na stypendia dla uczniów?

Box1 Obrowo
fot. Pixabay

W gminie Obrowo zakończono wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia ubiegłego roku. Łącznie w tym okresie pobierający naukę w gminnych szkołach otrzymali ponad 250 tys. zł w ramach różnego rodzaju wsparcia. 

Aż 115 uczniów z terenu gminy otrzymało stypendia szkolne. Wydatki na uczniów to jednak nie tylko stypendialna pomoc, ale też zasiłki szkolne. W ich ramach z jednorazowej wypłaty skorzystało 19 uczniów. W ubiegłym roku gmina Obrowo przeznaczyła więc dla uczniów niemałą kwotę – dokładnie 252 377,34 zł.

REKLAMA

Taka suma pokazuje, jak duże znaczenie gmina przykłada do finansowania oświaty. To nie tylko inwestowanie w nowy sprzęt, ale też wypłaty dla samych uczniów, dzięki którym oni sami mogą zadbać o odpowiednie wyposażenie do nauki.

Podana wyżej kwota to w większości środki, które zostały przeznaczone na wypłaty w ramach stypendiów szkolnych. Było to aż 240 709,34 zł. Z kolei jeśli chodzi o zasiłki, kwota była nieco mniejsza – sięgnęła 11 668,00 zł.

Wysokość wypłacanego na jednego ucznia stypendium zależna była od dochodu rodziny. I tak, za okres od września do grudnia, czyli czterech miesięcy, wynosiło ono od 792 zł (198 zł miesięcznie) do 992 zł (248 zł miesięcznie).

Ci, którzy chcą pobierać stypendia w okresie od stycznia do czerwca, nie muszą składać ponownego wniosku. Decyzje dotyczące stypendiów wydawane były na okres całego roku szkolnego – od września do czerwca. Jednak ci, którzy stypendia mają przyznane do końca czerwca, na przełomie lutego i marca będą musieli złożyć oświadczenia o aktualnej sytuacji dochodowej rodziny. Gmina będzie o tym informować w odpowiednim czasie. Rodzice mają możliwość zakupu niezbędnych rzeczy, które w ramach stypendium szkolnego zostaną zrefundowane. Konieczne jest jednak posiadanie faktury poświadczającej wydatki na cele edukacyjne za okres od stycznia 2021 r. Nie wystarczy paragon ani oświadczenie. Katalog możliwych do zrefundowania wydatków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo. W przypadku pytań można skontaktować się z gminną inspektor ds. edukacji, Joanną Zielińską, pisząc pod adres edukacja@obrowo.pl lub dzwoniąc pod nr tel. (56) 678 60 22 wew. 159. Nabór wniosków o stypendia na kolejny rok szkolny rusza w sierpniu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *