Gmina Obrowo dowiezie na szczepienia. Jak skorzystać?

Box2 Obrowo
fot. UG Obrowo

Gmina Obrowo zajmie się organizacją dowozu na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób, którym przysługuje do niego prawo. Mowa tu o osobach w wieku 70+, niepełnosprawnych, a także w trudnej sytuacji życiowej, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do wyznaczonego punktu.

Gmina zapewni transport na szczepienia, zgodnie z rządowymi zaleceniami. Warto mieć jednak na uwadze, że to nie samorządy ustalają terminy i miejsca szczepień. Te ustalane są przy rejestracji.

REKLAMA

O tym, jak można zapisać się na szczepienie pisaliśmy tutaj:

Gmina Obrowo zapewni transport na szczepienia. Komu dokładnie? Z takiej opcji, według polecenia wojewody, skorzystać mogą:

 • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, który jest najbliższy ich miejscu zamieszkania, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmine miejsko – wiejskich oraz wiejskich;
 • osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, który jest najbliższy ich miejscu zamieszkania,

Podczas rejestracji można złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, o braku możliwości samodzielnego dotarcia lub o posiadaniu wspomnianego wyżej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Placówki listę osób ubiegających się o zapewnienie transportu przekazują do gmin. Zgłoszenie można też złożyć u gminnego koordynatora, czuwającego nad całym przedsięwzięciem. W gminie Obrowo niedawno na to stanowisko została powołana Justyna Wiśniewska. O powołaniu i numerach kontaktowych informowaliśmy w ubiegłym tygodniu:

Zgłaszając się, należy podać szereg niezbędnych informacji:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • PESEL pacjenta,
 • kryterium kwalifikujące do przewozu:
  • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
  • wiek powyżej 70 lat i oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
 • adres zamieszkania pacjenta,
 • adres punktu szczepień,
 • data szczepienia,
 • godzina szczepienia,
 • określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Po złożeniu zgłoszenia, trzeba będzie poczekać na telefon zwrotny, w którym dostanie się informacje o szczegółach. Po samym wejściu do samochodu, konieczne będzie pokazanie kierowcy orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej i i/lub wypełnionego oświadczenia o niemożności samodzielnego dotarcia do punktu szczepień.

Oświadczenia można wypełnić także w busie – kierowca będzie miał przy sobie formularze. Po szczepieniu gwarantowane jest także odwiezienie do miejsca zamieszkania.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *