Gmina Obrowo dowiezie na szczepienia. Jak skorzystać?

Box2 Obrowo
fot. UG Obrowo

Gmina Obrowo zajmie się organizacją dowozu na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób, którym przysługuje do niego prawo. Mowa tu o osobach w wieku 70+, niepełnosprawnych, a także w trudnej sytuacji życiowej, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do wyznaczonego punktu.

Gmina zapewni transport na szczepienia, zgodnie z rządowymi zaleceniami. Warto mieć jednak na uwadze, że to nie samorządy ustalają terminy i miejsca szczepień. Te ustalane są przy rejestracji.

REKLAMA

O tym, jak można zapisać się na szczepienie pisaliśmy tutaj:

Gmina Obrowo zapewni transport na szczepienia. Komu dokładnie? Z takiej opcji, według polecenia wojewody, skorzystać mogą:

 • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, który jest najbliższy ich miejscu zamieszkania, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmine miejsko – wiejskich oraz wiejskich;
 • osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, który jest najbliższy ich miejscu zamieszkania,

Podczas rejestracji można złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, o braku możliwości samodzielnego dotarcia lub o posiadaniu wspomnianego wyżej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Placówki listę osób ubiegających się o zapewnienie transportu przekazują do gmin. Zgłoszenie można też złożyć u gminnego koordynatora, czuwającego nad całym przedsięwzięciem. W gminie Obrowo niedawno na to stanowisko została powołana Justyna Wiśniewska. O powołaniu i numerach kontaktowych informowaliśmy w ubiegłym tygodniu:

Zgłaszając się, należy podać szereg niezbędnych informacji:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • PESEL pacjenta,
 • kryterium kwalifikujące do przewozu:
  • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
  • wiek powyżej 70 lat i oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
 • adres zamieszkania pacjenta,
 • adres punktu szczepień,
 • data szczepienia,
 • godzina szczepienia,
 • określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Po złożeniu zgłoszenia, trzeba będzie poczekać na telefon zwrotny, w którym dostanie się informacje o szczegółach. Po samym wejściu do samochodu, konieczne będzie pokazanie kierowcy orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej i i/lub wypełnionego oświadczenia o niemożności samodzielnego dotarcia do punktu szczepień.

Oświadczenia można wypełnić także w busie – kierowca będzie miał przy sobie formularze. Po szczepieniu gwarantowane jest także odwiezienie do miejsca zamieszkania.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *