Gmina Łysomice wybrała wykonawców nowych inwestycji

Box2 Łysomice Wiadomości
Świetlica wiejska dla mieszkańców sołectwa Różankowo powstanie w Świerczynkach.

Pod koniec sierpnia w Urzędzie Gminy Łysomice podpisano dwie umowy na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych. Do użytku mieszkańców zostaną w przyszłym roku oddane wyremontowane budynki w Łysomicach i Świerczynkach. Zostaną one zaadaptowane na cele społeczne i przyczynią się do zwiększenia integracji gminnej społeczności.

Pierwszym z zadań będzie adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie zboża w Łysomicach na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek magazynowy zostanie przekształcony w ten sposób, aby mógł pełnić funkcje rekreacyjno-edukacyjne. Przebudowa zakłada częściową rozbiórkę i zmianę przeznaczenia obiektu.

REKLAMA

– Realizacja inwestycji w pierwszym etapie, na który pod koniec sierpnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą, obejmuje m.in. budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Chodzi o zewnętrzne instalacje, przyłącza kanalizacji wodno-deszczowej, parkingi i chodniki. Planujemy także budowę obiektów małej architektury, schodów do budynków i pochylni dla osób niepełnosprawnych – zdradza szczegóły Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice.

Teren wokół budynku zostanie poza tym zagospodarowany zielenią niską oraz wysoką. To jednak nie wszystko. Docelowo w tym miejscu zbudowany zostanie także plac zabaw, siłownia zewnętrzna i altany do wypoczynku, z których będą mogli korzystać mieszkańcy. Zadanie zostanie zrealizowane do końca kwietnia 2021 r.

– Po oddaniu budynku do użytku, w dawnym magazynie zboża będzie można realizować różnorodne projekty, integrujące lokalną społeczność. Zaadaptowany budynek umożliwi utworzenie centrum aktywizacji społecznej, w którym będą mogły odbywać się m.in. szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – informuje Elwira Jarosz, inspektor ds. zamówień publicznych z Urzędu Gminy Łysomice.

Ogólnodostępna przestrzeń dla mieszkańców będzie mogła stać się także miejscem spotkań dla seniorów. Plany zakładają ponadto utworzenie w tym miejscu czytelni i kącika kawiarnianego. Budynek po przebudowie zyska nowoczesny wygląd, opierający się na wykorzystaniu ażurowej konstrukcji stalowej, obrośniętej zielenią. Powstanie także płytki zbiornik wodny, który uatrakcyjni odbiór zieleni na elewacji.

– Budynek będzie wizualnie korespondował z otoczeniem – dodaje Elwira Jarosz.

Projekt w dalszej perspektywie zakłada ponadto instalację boksów z ławkami, fontanny z oczkiem wodnym, ekranu do kina letniego, a nawet skate parku. Plany są ambitne.

Swoje miejsce do spotkań i integracji zyskają także mieszkańcy sołectwa Różankowo. Istniejący budynek użyteczności publicznej w Świerczynkach przejdzie kompleksową termomodernizację i zostanie rozbudowany. Powstanie w nim świetlica wiejska.

– Przy świetlicy wiejskiej stanie wiata, powstanie boisko wielofunkcyjne, planowana jest także budowa obiektów małej architektury – precyzuje wójt Piotr Kowal.

Planowane prace to m.in. modernizacja systemu grzewczego, montaż instalacji solarnej, docieplenie ścian, dachu i podłóg, naprawa i uszczelnienie elewacji, wymiana okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że dofinansowanie zadania obejmie jedynie termomodernizację budynku sali gimnastycznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Pozostałe zadania będą realizowane z budżetu gminy.

Inwestycja w Świerczynkach pochłonie ponad 2 mln zł i także zakończy się w kwietniu 2021 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *