Gmina Łysomice. Liczba mieszkańców przekroczyła już 11 tys. osób

Box2 Łysomice Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Na ponad 130 km2 gminy Łysomice mieszka obecnie 11325 osób. W zeszłym roku stałego meldunku w gminie dokonały 293 osoby. Wyraźnie spadła liczba zawieranych małżeństw. „Niskie statystyki są wynikiem panującej pandemii i wdrożonego reżimu sanitarnego”, komentują pracownicy gminy.

Gmina Łysomice zajmuje obszar niemal 130 km2, który prawie w 70 proc. składa się z gruntów ornych. Natomiast użytki leśne stanowią 23 proc. powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Las Piwnicki oraz wiele zabytków, m.in. kościoły w Gostkowie, Papowie Toruńskim i Świerczynkach, park pałacowy w Ostaszewie oraz zespół pałacowy w Turznie. Gmina wchodzi w skład podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i od kilku lat osiąga jedne z najwyższych w województwie kujawsko-pomorskim dochody z podatków na osobę. W sierpniu ubiegłego roku gmina Łysomice – z dochodem per capita prawie 4,3 tys. zł – zajęła 4. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim pod względem zamożności i stała się liderem powiatu toruńskiego.

REKLAMA

– Dobra sytuacja finansowa naszej gminy oczywiście cieszy, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemicznej. Statystyki nie są jednak najważniejsze. Najważniejsze jest to, że naszym mieszkańcom dobrze się w gminie Łysomice żyje – podkreślał wówczas Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice.

Dobre warunki do życia wyraźnie przekładają się na strukturę demograficzną gminy. Liczba mieszkańców sukcesywnie wzrasta. Jeszcze w 2014 r. ogólna liczba mieszkańców nie przekraczała 9,5 tys. osób, aby sześć lat później wzrosnąć do ponad 10,3 tys. osób. 

– W 2020 r. liczba mieszkańców wzrosła o 225 osób. Na pobyt stały zameldowały się 293 osoby, a na pobyt czasowy 123. Wydaliśmy także 121 poświadczeń zameldowania – informuje Renata Dudkiewicz, podinspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

Na 22 gminne miejscowości najliczniejsze są Łysomice (2202) oraz Turzno (1129). Pozostałe miejscowości wraz z liczbą mieszkańców to: Chorab (13), Gostkowo (593), Kamionki Duże (477), Kamionki Małe (344), Koniczynka (163), Kowróz (154), Kowrózek (59), Lipniczki (235), Lulkowo (662), Olek (7), Ostaszewo (775), Papowo Toruńskie (830), Papowo Toruńskie – Osieki (560), Piwnice (284), Różankowo (380), Świerczynki (50), Świerczyny (74), Tylice (181), Wytrębowice (441), Zakrzewko (413) i Zęgwirt (121).

W 2020 r. na terenie gminy Łysomice zarejestrowano 99 urodzeń. Zmarło natomiast 86 osób. Zawarto także 64 małżeństwa.

– W zeszłym roku odbyło się 30 ślubów konkordatowych i 36 ślubów cywilnych, w tym 8 poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Zarejestrowaliśmy 11 rozwodów i przeprowadziliśmy jedną uroczystość Złotych Godów. W porównaniu do zeszłego roku, kiedy w gminie zawarto aż 75 małżeństw, widać wyraźny spadek liczby ślubów. Niskie statystyki są wynikiem panującej pandemii i wdrożonego reżimu sanitarnego – komentuje Renata Dudkiewicz.

Znacznie spadła także liczba wydawanych dowodów osobistych, bo aż o 170. W 2020 r. wydano ich 600. Pandemia nie sparaliżowała jednak pracy urzędu. Urząd Stanu Cywilnego wydał w zeszłym roku, w porównaniu do 2019 r., o ponad 100 odpisów aktów więcej. Natomiast w zakresie obsługi ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Łysomice przetworzono w 2020 r. 326 wniosków.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *