Gmina Lubicz. Dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestu

Lubicz Wiadomości

Uzupełniający nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz potrwa od 15 czerwca do 15 lipca 2021 r. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Mieszkańcy gminy Lubicz mogą składać wnioski o utylizację azbestu. Płyty azbestowo-cementowe, dawniej szeroko wykorzystywane do pokryć dachowych i elewacyjnych, to groźne dla zdrowia wyroby. Wykazują działanie chorobotwórcze, którego skutki mogą ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. Wiele podtoruńskich gmin, w tym także gmina Lubicz, nieodpłatnie usuwa tego typu szkodliwe odpady, korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

REKLAMA

Środki do wykorzystania przez gminę Lubicz w programie są ograniczone, w związku z tym chętni na skorzystanie z dotacji muszą się spieszyć – decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu, dostępnym na stronie urzędu. Wnioskodawca musi precyzyjnie określić miejsce występowania wyrobów azbestowych, a także konkretny rodzaj odpadów (płyty płaskie lub faliste) oraz ilość azbestu przeznaczoną do utylizacji. Kompletny wniosek powinien zawierać kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (a także zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania), kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz zaświadczenie o pomocy de minimis. Ważne, że z darmowego odbioru azbestu mogą skorzystać tylko ci mieszkańcy, których posesje są ujęte w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Wnioski należy złożyć nie później niż do 15 lipca bezpośrednio w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz, wysłać tradycyjną pocztą na adres urzędu lub skorzystać z elektronicznej platformy ePUAP. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Lubicz, kierując zapytanie mailowe na adres: go@lubicz.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: (56) 621 21 28.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *