Gmina Łubianka zmodernizowała świetlice wiejskie i boisko

Box2 Łubianka Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Mieszkańcy gminy Łubianka mogą już korzystać z nowych świetlic wiejskich, które pojawiły się w Warszewicach, Pigży i Przecznie. Dodatkowo w Pigży modernizowane jest także boisko. Teraz w świetlicach i na obiekcie sportowym realizowane będą zadania integrujące i aktywizujące lokalną społeczność. Zadania pochłonęły łącznie ponad 1,2 mln zł.

Gmina Łubianka realizuje program rewitalizacji, który obejmuje kompleksowe działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, których celem jest zniwelowanie degradacji określonych obszarów. W ramach gminnych programów rewitalizacji realizowane są tzw. „projekty miękkie”, nakierowane na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, oraz niezbędne do ich realizacji tzw. „projekty twarde”, polegające na działaniach infrastrukturalnych. Projekty miękkie adresowane są przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych czy ubogich.

REKLAMA

– Nasza gmina zrealizowała do tej pory cztery projekty infrastrukturalne, dotyczące adaptacji pomieszczeń na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowościach ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Chodzi o Warszewice, Pigżę i Przeczno. Dodatkowo w Pigży kończymy modernizację obiektu sportowego – wymienia Adam Kierzkowski, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Łubianka. – Wszystkie działania rewitalizacyjne realizowane są w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” na lata 2016-2023 i przez tę LGD monitorowane.

Pomieszczenia, przeznaczone pod świetlice, przeszły gruntowną modernizację, łącznie z termomodernizacją, wymianą posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej, a także malowaniem ścian. W świetlicach znalazły się sale wspólne z niezbędnym wyposażeniem oraz węzeł sanitarny i kuchnia. Wszystkie świetlice przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane działania w świetlicach to m.in. zajęcia plastyczne, rytmiczne, ruchowe, językowe czy warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji dla najmłodszych czy warsztaty międzypokoleniowe dla młodzieży. Planowane są także warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Nie zabraknie poza tym zajęć skierowanych do seniorów i osób dorosłych.

– Świetlica w Warszewicach powstała poprzez adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach, co pochłonęło łącznie ponad 211 tys. zł. Z kolei na świetlicę w Pigży zaadaptowano pomieszczenia przy klubie sportowym za ponad 385 tys. zł. Poza tym przy świetlicy w Pigży przebudowaliśmy drogę i zbudowaliśmy parking – wyjaśnia Adam Kierzkowski. 

Dodatkowo w Pigży modernizowane jest boisko za łączną kwotę ponad 145 tys. zł. Zadanie polega z jednej strony na renowacji płyty boiska, a z drugiej na budowie ogrodzenia oraz zakupie wiaty dla zawodników, bramek do piłki nożnej, piłkochwytów i krzesełek stadionowych.

– Ostatnia przebudowa dotyczyła świetlicy wiejskiej w Przecznie. Zadanie obejmowało także przebudowę drogi dojazdowej oraz budowę chodnika i parkingu. Pochłonęło łącznie ponad 460 tys. zł. Świetlica w Przecznie została dodatkowo doposażona – podsumowuje Adam Kierzkowski.

Wszystkie ze zrealizowanych projektów są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a w przypadku świetlic w Pigży i Przecznie również ze środków budżetu państwa.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *