Gmina Łubianka dostała dotację na zespół pałacowo-parkowy w Wybczu

Box2 Łubianka Wiadomości
Marszałek Piotr Całbecki i Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka, fot. Mikołaj Kuras

100 tys. zł – to dofinansowanie, jakie otrzyma gmina Łubianka na zwiększenie atrakcyjności zespołu pałacowo-parkowego w Wybczu. Jakie prace tam zaplanowano?

Umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zostały zawarte pod koniec minionego tygodnia. Gmina Łubianka otrzyma 100 tys. zł na zwiększenie atrakcyjności zespołu
pałacowo-parkowego w Wybczu. Cały projekt pochłonie 134 tys. zł.

REKLAMA

Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu prac restauratorskich w drzewostanie i otoczeniu parkowym oraz uzupełnieniu przestrzeni obiektami małej architektury.

“Wnioskodawca w celu przeprowadzenia prac restauratorskich przeprowadził kompleksową inwentaryzację parku (stanu drzewostanu)” – czytamy w opisie projektu.

W planach są prace restauratorskie i konserwatorskie związane z drzewostanem, w tym w szczególności: wycinkę drzew suchych, chorych, samosiewów i zależnie od potrzeby również krzewów zakłócających historyczną kompozycję przestrzenną.

Przeprowadzone zostaną też zabiegi pielęgnacyjne starodrzewia, w tym drzew pomnikowych. Pojawią się nasadzenia zastępcze dla usuwanych okazów starodrzewia. Te prace będą wykonywane pod nadzorem i po uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przewidziano też: odtworzenie i rewitalizację rewitalizacji ciągów komunikacyjnych (bądź wzmocnienie nawierzchni za zgodą wojewódzkiego konserwatora) oraz likwidację dzikich przedeptów.

Przy tych ciągach pojawi się też pięć ławek w stylu nawiązującym do czasu powstania pałacu. Przy nich staną kosze na śmieci.

Oprócz tego zobaczymy też pięć stylizowanych tablic tematycznych dotyczących drzewostanu chronionego w parku pałacowym w Wybczu oraz historii XIX-wiecznego pałacu. Dzięki temu odwiedzający to miejsce będą mogli więcej dowiedzieć się o zabytkowym kompleksie.

Pałac w stylu eklektycznym pochodzi z lat 1858-61. W czasie adaptacji dla szkoły – po II wojnie światowej – został przebudowany i pozbawiony wielu zdobień. Do dziś wokół budynku zachowały się fragmenty dawnego parku. Znajdują się tam pomniki przyrody m.in. dęby szypułkowej, buki czerwonolistne, lipa drobnolistna i surmia zwyczajna.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.