Gmina Czernikowo. Zbliżają się remonty ulic w okolicach przejść dla pieszych

Box1 Czernikowo Wiadomości

Gmina Czernikowo ubiega się o dofinansowanie na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Plany zakładają przebudowę kilku ulic i utworzenie na nich m.in. wyniesionych przejść dla pieszych.

Realizacja planowanych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Czernikowo złożyła trzy wnioski o dofinansowanie. Istotne, że dofinansowanie można przeznaczyć nie tylko na przebudowę i doświetlenie przejść dla pieszych, ale także na przebudowanie tych odcinków ulic, które znajdują się w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Chodzi o obszar do maks. 100 m po obu stronach przejść. Zadania będą realizowane we współpracy z samorządem powiatu toruńskiego.

REKLAMA

– Celem planowanych inwestycji jest nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ale także jakości infrastrukturalnej na kluczowych odcinkach komunikacyjnych Czernikowa – tłumaczy Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

Plany zakładają m.in. przebudowę odcinka ul. Kwiatowej – od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z drogą powiatową 2044C (ul. Targowa). Przy skrzyżowaniu z ul. Targową dodatkowo utworzone zostanie oznakowane i doświetlone wyniesione przejście dla pieszych. W dalszej kolejności przebudowany zostanie ciąg ul. Słowackiego – od torów kolejowych do miejsca na wysokości parkingu centrum DOMEX. W tym przypadku także planowana jest budowa wyniesionych przejść dla pieszych – przy żłobku oraz przy Urzędzie Gminy. Do przebudowy zakwalifikowany został także odcinek ul. Szkolnej – od skrzyżowania z drogą powiatową do salonu fryzjerskiego. 

– Dofinansowanie na realizację tych zadań zostało zwiększone do 80 proc. kosztów kwalifikowanych i dzięki temu udało nam się wygospodarować dodatkowe środki finansowe. Posłużą one do sfinansowania przebudowy odcinka ul. Słowackiego – od drogi krajowej nr 10 do miejsca, w którym swoją inwestycję kończyć będzie powiat. W ramach tego zadania całe skrzyżowanie ulic Słowackiego, Szkolnej i 3 Maja zostanie wyniesione – dodaje wójt Tomasz Krasicki.

Łącznie uda się w ten sposób wyremontować ponad 1 km dróg, wraz z częściową przebudową kanalizacji deszczowej i chodników. Łączna wartość przedsięwzięcia to prawie 670 tys. zł. Gmina Czernikowo pokryje ponad 330 tys. zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *