Gmina Chełmża. Uczniowie i studenci otrzymali stypendia za dobre wyniki w nauce

Box2 Gmina Chełmża
fot. UGCh

35 uczniów szkół ponadpodstawowych i 5 studentów będących mieszkańcami gminy Chełmża odebrało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. Wsparcie finansowe dla najlepszych to w gminie już tradycja, której początki sięgają 2000 r. Choć od tego czasu trochę się zmieniło, to uczniowie swoimi osiągnięciami wciąż udowadniają, że Fundusz Stypendialny to dobry pomysł. Ile wynoszą kwoty tegorocznych stypendiów?

Październikowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Chełmża odbyły się w Zelgnie. To właśnie przy okazji tego wydarzenia najlepszym uczniom i studentom zamieszkałym na terenie gminy wręczono stypendia. Przyznano je tym, którzy w minionym roku wykazali się największą pracowitością, ambicją i umiejętnościami. Gmina Chełmża doceniła więc najlepszych, tym samym zachęcając do pracy tych, którzy mogą o takie wsparcie starać się w przyszłości.

REKLAMA

Na rok szkolny 2021/2022 stypendia otrzymało 35 uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendium przyznawane jest na podstawie listy rankingowej uwzględniającej średnie ocen uzyskanych na świadectwach szkolnych przez uczniów ubiegających się o świadczenie. To, ilu uczniów ostatecznie otrzyma tego typu wsparcie, zależy od wyznaczonego na ten cel limitu środków w budżecie gminy – stypendia przyznaje się do wyczerpania tego limitu. Stypendium zostaje przyznane na okres jednego roku szkolnego, a środki są wypłacane co miesiąc. Kwota stypendium dla uczniów wynosi 150 zł miesięcznie. Ponadto uczeń, który zajął najwyższą pozycję na liście rankingowej, otrzymuje dodatkową, jednorazową wypłatę w wysokości miesięcznego stypendium. Środki na Fundusz Stypendialny pochodzą z budżetu gminy Chełmża i od prywatnych fundatorów, którymi od samego początku są wójt gminy Chełmża Jacek Czarnecki oraz radni gminy. W tym roku jest to także „Gazeta Gminy Chełmża Kurenda”.

Pomysł nagradzania najzdolniejszych uczniów z terenu gminy sięga jeszcze 2000 r. To właśnie wtedy Zarząd Gminy Chełmża nawiązał współpracę z Funduszem Stypendialnym im. Braci Potoczków powołanym przez Sądecką Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Gminny Fundusz Stypendialny powołano w 2002 r., a dwa lata później przemianowano go na Fundusz Stypendialny im. Jacka Luntkowskiego. Stypendia wypłacane są do dziś, po 21 latach od zainicjowania tej idei.

Z kolei od 2014 r. w gminie funkcjonuje także Fundusz Stypendialny dla studentów. Tutaj wypłaty przewidziano 5 najlepszym studentom, wyłonionym również na podstawie listy rankingowej. Taką listę sporządza się według średniej ocen z egzaminów w minionym roku akademickim. W tym roku wśród najlepszej piątki znaleźli się Adrianna Trzpil, studentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kinga Kotkiewicz, studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania również na toruńskim UMK, Natalia Majewska, studentka filologii romańskiej na UMK, Maciej Cebulak, student automatyki i robotyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, a także Anna Saletnik, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Stypendium dla najlepszych studentów wypłacane jest co miesiąc, a jego kwota sięga 250 zł. Środki na wypłatę stypendiów dla studentów pochodzą w całości z budżetu gminy Chełmża.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *