Gmina Chełmża. Trwa nabór wniosków o stypendia

Box2 Gmina Chełmża
fot. Pixabay

Do 30 lipca uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Chełmża mogą składać wnioski o przyznanie stypendium z gminnego funduszu stypendialnego Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2021/2022. Jakie kryteria trzeba spełnić?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych, będący mieszkańcami gminy, którzy uzyskali z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat wniosek składać powinni osobiście. W pozostałych przypadkach powinni to zrobić rodzice lub opiekunowie prawni. Konieczne jest przy tym okazanie oryginału świadectwa szkolnego za ostatni rok.

REKLAMA

CI, którzy znajdą się w gronie stypendystów otrzymywać będą 150 zł miesięcznie, w okresie od września do czerwca. O tym, kto ostatecznie dostanie stypendium zadecyduje lista rankingowa, bazująca na średnich ocen. Stypendysta, który na liście rankingowej zajmie najwyższe miejsce, będzie mógł liczyć na bonus – dodatkową, jednorazową wypłatę w kwocie kolejnych 150 zł.

Druki wniosków o stypendiach dostępne są w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża, a także elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża. Składając wniosek, warto pamiętać o dołączeniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia PIT-2A.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *