Gmina Chełmża rozpoczęła współpracę z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
List intencyjny podpisali wójt gminy Chełmża Jacek Czarnecki oraz dyrektor Instytutu dr Karol Jan Krajewski. Fot nadesłane

Gmina Chełmża z Centrum Kultury i Tradycji w Zelgnie została Jednostką Terenową Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi prowadzonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. List intencyjny w tej sprawie podpisany został w miejscowości Zelgno. 

Zabytkowa pastorówka w Zelgnie będzie miejscem przyszłej multimedialnej Izby Tradycji. To właśnie tutaj dyrektor Instytutu dr Karol Jan Krajewski i wójt gminy Jacek Czarnecki podpisali list intencyjny. Jest to jak do tej pory jedyna tego typu jednostka w całym województwie kujawsko-pomorskim. 

REKLAMA

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zajmuje się tym, co najważniejsze w wiejskich tradycjach. Przeprowadzane kompleksowo badania nad historią obszarów wiejskich mają na celu rozpoznawanie, ewidencjonowanie, digitalizację oraz upowszechnianie współczesnego dorobku kultury mieszkańców, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego jest jedną z podstaw podtrzymania tradycji. Cele, jakie przyświecają działalności Instytutu, są więc zbieżne ze statutowymi postanowieniami samorządu gminnego, które stanowią, że ma on dbać o poszanowanie dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego oraz rozwój obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie działalności rolniczej, usług kulturalnych i turystycznych.

Podpisanie listu intencyjnego oznacza, że Instytut, wraz z gminą Chełmża, będą miały prowadzić działania wspierające i koordynujące regionalne inicjatywy, ale też będą ze sobą współpracować przy okazji organizacji wydarzeń kulturalnych. Gmina zobowiązała się do udostępnienia Jednostce Terenowej Instytutu lokali umożliwiających działanie i funkcjonowanie w regionie.

Strony zadeklarowały ścisłą współpracę przy realizacji porozumienia, a co najważniejsze przy pozyskiwaniu środków finansowych i partnerów na wspólne cele, w szczególności poprzez tworzenie konsorcjum do pozyskiwania środków w ramach linii grantowych krajowych i europejskich – mówi insp. ds. promocji Urzędu Gminy Katarzyna Orłowska.

Współpraca przebiegać będzie więc z korzyścią dla obu stron, ale przede wszystkim – dla mieszkańców. Pomoże im to bowiem zachować i kultywować tradycję własnego regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *