Gmina Chełmża: podsumowanie programu współpracy z NGO

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
fot. Pixabay

Wójt gminy Chełmża Jacek Czarnecki przedstawił gminnej radzie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (tzw. NGO) oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za ubiegły rok. Gmina przeznaczyła na program w 2019 roku 23 tys. zł, co wspomogło realizację działalności na rzecz szeroko rozumianego dobra publicznego.

Przedstawione przez wójta sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Gminy. Program współpracy jest dokumentem, zawierającym najważniejsze informacje o mechanizmach i narzędziach, jakimi może posłużyć się gmina, aby umożliwić organizacjom pozarządowym sprawne funkcjonowanie oraz dać możliwość prowadzenia aktywnej współpracy z samorządem, a także lokalnymi środowiskami. 

REKLAMA

Program ma zapewnić stały rozwój społeczności lokalnej. Do jego celów zalicza się jakże ważne dla funkcjonowania społeczeństwa budowanie aktywności obywatelskiej, na którą duży wpływ mają organizacje pożytku publicznego. Stwarza on odpowiednie warunki do realizacji inicjatyw, służących mieszkańcom i sprzyja kształtowaniu współpracy na warunkach partnerstwa. 

Gminny samorząd przeznaczył w 2019 roku w ramach programu współpracy 23 tys. zł dla organizacji pozarządowych i prowadzących działalność pożytku publicznego podmiotów. Wsparcie dla organizacji pozarządowych jest o tyle ważne, iż to właśnie one stanowią trzeci sektor działający na rzecz dobra publicznego, obok sektorów publicznego i prywatnego. Napędzają one życie społeczne, kulturalne i sportowe, przy jednoczesnym aktywizowaniu mieszkańców gminy, poszerzając możliwości ich działania, poprzez stwarzanie szans do brania udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Wiele inicjatyw obywatelskich nie byłoby możliwych, gdyby nie one. Wlicza się w to także organizacja wydarzeń.

Sprawozdanie za poprzedni rok z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest obowiązkiem wójta gminy. Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest on zobowiązany do przedłożenia go Radzie Gminy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *