Gmina Chełmża. Podsumowanie działań opieki społecznej

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
fot. Pixabay

W mijającym roku w gminie Chełmża dużo działo się w zakresie opieki społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował programy mające wesprzeć potrzebujących. Duża część działalności dotyczyła programów wsparcia dla rodzin i wypłacania świadczeń.

Od lipca do listopada w GOPS-ie trwało rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w ramach Programu „Dobry Start”. Wsparcie przysługiwało uczącym się dzieciom i wynosiło 300 zł na jedno dziecko. Co ważne, wypłacane było niezależnie od dochodu. Łącznie świadczenie wypłacono dla 1,3 tys. dzieci. Z programu wyłączeni byli studenci, a także dzieci uczęszczające do przedszkola. Skorzystać nie mogli także rodzice, których dzieci uczęszczają do tzw. zerówki.

REKLAMA

Ważnym programem jest także „Rodzina 500 Plus”. Jest to świadczenie wychowawcze, wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim, a także zaspokojeniem jego życiowych potrzeb. Nie wlicza się ono do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, jak np. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy dodatki mieszkaniowe. W gminie Chełmża miesięczne wypłaty świadczeń wychowawczych dla mieszkańców wynoszą około 920 tys. zł. Korzysta z niego 1080 rodzin, a roczny budżet realizacji programu sięga ok. 11,5 mln zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przyjmuje także wnioski o założenie Karty Dużej Rodziny. To ogólnopolski program, opracowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Karta przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają lub mieli w przeszłości na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Kartę otrzymać mogą, przy odpowiednich ograniczeniach, również dzieci. Dzięki niej ma się dostęp do zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze karty mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rodzina.gov.pl, która jest na bieżąco aktualizowana pod kątem m.in. wysokości zniżek. Dzięki karcie można więc nie tylko spędzić czas aktywnie w gronie rodziny, ale i odłożyć oszczędności. Karta wydawana jest bezpłatnie wszystkim członkom rodziny. Rodzice korzystają z niej dożywotnio, zaś dzieci – do ukończenia 18. roku życia lub – w przypadku uczących się – do 25. roku życia. Realizacja programu rozpoczęła się w połowie 2014 r. Od tego czasu w gminie Chełmża wydano 1661 Kart Dużej Rodziny, które wsparły łącznie 502 rodziny.

GOPS współpracuje także z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Dzięki temu udało się uzyskać nieodpłatne wsparcie w formie ciepłych, dwudaniowych posiłków dla 30 mieszkańców gminy Chełmża. Posiłki dostarczane są im codziennie, przez cały grudzień – również w weekendy i święta. Trafiają do osób powyżej 65. roku życia, niepełnosprawnych, a przede wszystkim samotnych, niemogących liczyć na wsparcie w bezpośrednim otoczeniu. Jest to forma pomocy szczególnie ważna w czasie świąt w okresie pandemii. To tylko pokazuje, że opieka społeczna na terenie gminy działa i na potrzebujących pozostaje otwarta.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *