Gmina Chełmża. Dlaczego warto się zameldować?

Box2 Gmina Chełmża
fot. nadesłane

W 2021 r. dochody gminy Chełmża zaplanowane są na ponad 50 mln zł. Jednym z bardzo ważnych elementów, które składają się na tę kwotę, jest podatek PIT. Według planów podatek od osób fizycznych przyniesie do gminnej kasy dochód w wysokości 6,062 mln zł. Właśnie m.in. te pieniądze pozwalają na realizację wielu ważnych inwestycji, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Niezmiernie ważne jest więc, aby płacić podatki w miejscu, w którym faktycznie się mieszka. Mówi się, że dzięki temu nasze pieniądze w pewnym sensie do nas wracają.

Przebudowa gminnych dróg, budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku, czy też ulicznego oświetlenia, to ważne zadania, które gmina realizuje na rzecz swoich mieszkańców. Inwestycje trzeba jednak w jakiś sposób sfinansować i właśnie tu pojawia się rola podatku PIT. Jest on jednym z ważniejszych źródeł finansowania gminnych wydatków.

REKLAMA

Dzięki tym pieniądzom w ubiegłym roku udało się zakończyć projekt zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Chełmża, o wartości ponad 2 mln zł. W jego ramach na terenie gminy zamontowano łącznie 75 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Siedem z nich pojawiło się na budynkach należących do gminy. Z kolei aż 68 zamontowanych zostało na budynkach prywatnych. Inwestycji było jednak więcej. Znacząca jest ta związana z kanalizacją. Na powstającym na działkach budowlanych w Zalesiu osiedlu domków jednorodzinnych rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, której koszt zamknie się w blisko 1 mln zł. W przypadku większych inwestycji niezbędne są środki z dotacji zewnętrznych, pozyskiwane m.in. w ramach unijnych projektów. Jednakże jeśli chodzi o zadania wieloletnie, to niektóre z nich finansowane są wyłącznie z budżetu własnego samorządu, jak np. remiza OSP w Zelgnie. Dużą rolę odgrywają tutaj dochody, w które wlicza się właśnie podatek dochodowy od osób fizycznych.

W gminie Chełmża ważnym sektorem inwestycyjnym jest również turystyka. Stale rozbudowywana infrastruktura sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego, ale także daje miejsce do wypoczynku dla mieszkańców. W ubiegłym roku na terenie gminy powstała ścieżka edukacyjna, rozpoczynająca się w Zalesiu i biegnąca aż do tzw. Cypla. Ścieżka liczy ok. 1,5 km długości, a znajdująca się na trasie mała infrastruktura oczekuje już na mieszkańców. Samorząd na tę inwestycję wydał prawie 700 tys. zł. 

Wydatki nie omijają także budynków użyteczności publicznej. Świetlice wiejskie czy remizy strażackie są regularnie modernizowane, powstają także nowe. Szczególnie ważne są inwestycje w OSP, bo przekładają się one bezpośrednio na bezpieczeństwo w gminie. Mowa tu chociażby o zakupie sprzętu ratowniczego dla strażaków ochotników.

Część inwestycji realizowana jest także w partnerstwie z innymi samorządami. Przede wszystkim chodzi tu o budowę dróg pieszo-rowerowych. A tych w minionym roku też przybyło. Pojawiło się ich 1,182 km, ale już teraz trwa budowa kolejnych odcinków. Celem jest stworzenie bezpiecznej sieci dróg. W trakcie sezonu rowerzyści będą mogli bez problemu przemierzać wybrane przez siebie trasy. Władze gminy skutecznie zabiegają o środki zewnętrzne i w 2019 r. znalazły się w czołówce samorządów z najwyższym dofinansowaniem unijnym na jednego mieszkańca.

Gmina przyciąga do siebie rodziny, mając ciekawą ofertę oświatową. Gmina prowadzi 3 przedszkola – w Chełmży, Grzywnie i Skąpem. Funkcjonuje również Gminny Punkt Opieki Dziennej dla dzieci w Zelgnie, który pełni funkcję żłobka. Dzięki temu nie będzie problemu z opieką nad dziećmi.

Niestety mieszkańcy nierzadko nie przykładają uwagi do tego, czy są zameldowani w swoim miejscu zamieszkania. Jest to jednak poważny problem dla gmin. Miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania, dlatego podatki uciekają z samorządów, które później mają problem z wpływami do budżetu, a co za tym idzie – z wydatkami na inwestycje. Przeprowadzając się, warto wziąć pod uwagę kwestię meldunku, bowiem to właśnie on ma bezpośrednie znaczenie dla tego, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu.

Dlatego hasło promocyjne, którym posługuje się od ostatnich lat gmina Chełmża – „MIESZKAJ – INWESTUJ – WYPOCZYWAJ” to nie tylko gra słów. Niesie ono bardzo zasadny i trafiony przekaz – próbuje jednocześnie zaprezentować gminną ofertę, ale też tłumaczyć mieszkańcom zależność: podatki – inwestycje – odpowiednie warunki do codziennego życia, że ilość inwestycji i jakość ich życia w gminie uzależniona jest również od udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi jedno ze źródeł finansowania samorządu gminnego.

Szereg inwestycji, jakie zostały zrealizowane w ostatnich latach na terenie gminy Chełmża, jest efektem m.in. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W pewnym sensie meldując się, poprawiamy stan okolicznej infrastruktury.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *