Fundusz sołecki w gminie Zławieś Wielka. Do rozdysponowania jest 0,5 mln zł

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Pixabay

Fundusz sołecki to środki każdego roku wygospodarowywane z budżetu gminy. Do końca września można składać projekty zadań, które będą realizowane w 2021 r. Mieszkańcy będą nad nimi głosować na zebraniach wiejskich, które w gminie Zławieś Wielka właśnie się rozpoczęły. 

Nie każda gmina tworzy fundusz sołecki. Decyzja o wygospodarowaniu określonej puli pieniędzy należy do Rady Gminy. Radni ze Złejwsi Wielkiej zdecydowali się utworzyć fundusz na kolejny rok budżetowy w wysokości ponad 700 tys. zł. Pula przypadająca na poszczególne sołectwa uzależniona jest od liczby ich mieszkańców. Na 18 gminnych sołectw największe sumy, ponad 47 tys. zł, trafiły do Złejwsi Wielkiej, Złejwsi Małej, Starego Torunia, Rozgart, Przysieka, Górska, Czarnowa i Czarnego Błota. Najmniejszą sumę, ze względu na najmniejszą liczbę mieszkańców, przydzielono Cegielnikowi.

REKLAMA

O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie, zdecydują jego mieszkańcy, głosując w trakcie zebrań wiejskich – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – Projekt zadań do funduszu może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wnioski uchwalone podczas zebrań muszą zostać złożone najpóźniej do końca września.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego mają służyć poprawie życia mieszkańców. Muszą być także zgodne ze strategią rozwoju gminy i, co istotne, należeć do zadań własnych gminy.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego mogą być związane m.in. z infrastrukturą drogową oraz kanalizacyjno-wodociągową. Mogą obejmować także zagospodarowanie zieleni gminnej, tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych, pobudzanie aktywności obywatelskiej czy promocję gminy – wymienia Julita Wołowska z Urzędu Gminy Zławieś Wielka. 

Do zadań własnych gminy należą poza tym sprawy związane z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, transportem zbiorowym, pomocą społeczną, edukacją publiczną, kulturą, turystyką, utrzymaniem gminnych obiektów czy porządkiem publicznym.

Pierwsze spotkania, dla Złejwsi Wielkiej i Pędzewa, już się odbyły. Kolejne będą miały miejsce 1 września (Gutowo o 17.00 i Zławieś Mała o 19.00, oba w GOKiS), 2 września (Zarośle Cienkie o 17.00 i Skłudzewo o 19.00, oba w świetlicach), 3 września (Stary Toruń o 17.00 i Przysiek o 19.00, oba w Szkole Podstawowej w Przysieku), 6 września (Łążyn o 11.15 w świetlicy i Rzęczkowo o 19.00 w Szkole Podstawowej w Rzęczkowie), 8 września (Siemoń o 18.00 w świetlicy), 9 września (Rozgarty o 17.00 w Szkole Podstawowej w Przysieku i Górsk o 19.00 w Domu Kultury), 10 września (Toporzysko o 17.00 w świetlicy i Czarne Błoto o 19.00 w Domu Kultury) oraz 14 września (Cegielnik o 17.00 w świetlicy w Czarnym Błocie i Czarnowo o 19.00 w Szkole Podstawowej w Czarnowie).

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *