Fundusz sołecki w gminie Zławieś Wielka. Co zrealizowano?

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. Pixabay

Utrzymanie porządku i zieleni, dofinansowanie OSP, organizacja zajęć kulturalnych i sportowych, doposażenie świetlic wiejskich i budowa miejsc rekreacji to zadania najczęściej realizowane w br. w ramach funduszu sołeckiego w gminie Zławieś Wielka. 

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka od kilku lat mogą korzystać z funduszu sołeckiego. Radni decydują o tym, ile środków zostanie przeznaczonych na fundusz w danym roku oraz jaką kwotę otrzymają poszczególne sołectwa. Natomiast o przeznaczeniu środków decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich.

REKLAMA

– Finiszujemy z realizacją zadań z funduszu sołeckiego na 2020 r. Większość przedsięwzięć została wykonana, choć epidemia spowodowana przez koronawirusa mocno utrudniła wydatkowanie środków – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – Najwięcej zadań związanych było z inwestycjami infrastrukturalnymi. Sporo środków zostało też przeznaczonych na utrzymanie porządku i zieleni na terenach sołeckich, wyposażenie świetlic wiejskich, wsparcie lokalnych OSP, a także organizację imprez kulturalnych czy zawodów sportowych.

Mieszkańcy w ramach tegorocznego budżetu zdecydowali m.in. o budowie miejsc do rekreacji w sołectwach Cegielnik, Gutowo i Cichoradz, modernizacji boiska w Czarnym Błocie, utwardzeniu placu przy szkole w Czarnowie, oświetleniu przystanku przy DK nr 80 w Górsku czy stworzeniu boiska przy szkole w Łążynie. Zdecydowano także o oświetleniu ulicznym w Pędzewie, budowie chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej w Przysieku oraz przy ul. Długiej w Rozgartach, modernizacji świetlicy wiejskiej w Rzęczkowie, modernizacji mostku przy ul. Szerokiej w Starym Toruniu, remoncie świetlicy dla sołectwa Skłudzewo, a także o zagospodarowaniu terenu przy placu zabaw w Toporzysku. Środki z funduszu przeznaczono także na zakup wyposażenia dla GOKiS-u w Złejwsi Małej i wsparcie budowy gminnego centrum aktywności lokalnej w Złejwsi Wielkiej.

Fundusz sołecki w gminie Zławieś Wielka pochłonął w 2020 r. ponad 620 tys. zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *