Fundusz sołecki w gminie Lisewo. Spotkania za nami

Box2 Powiat chełmiński
fot. Pixabay.com

W gminie Lisewo zakończyły się spotkania w sprawie podziału funduszu sołeckiego na kolejny rok. Mieszkańcy do dyspozycji będą mieć o ponad 60 tys. zł więcej niż w obecnym roku. Zebrania wiejskie odbywały się między 1 a 9 września. 

Podczas spotkań część sołectw dokonała zmian w wydatkach planowanych na rok 2020. Zostały również omówione sprawozdania z działalności sołectw oraz gminy dotyczące ubiegłego roku. Spotkania sprawozdawcze nie mogły odbyć się we wcześniejszym terminie ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W czasie zebrań poruszono także temat przyszłych planów gminy, obejmujących bieżący rok.

REKLAMA

Mieszkańcy pokazali, że chcą mieć realny wpływ na działania podejmowane w ich gminie i chętnie angażować się będą w sprawy lokalne. Podczas spotkań dzielili się swoimi pomysłami, dyskusji poddając również propozycje przedstawione przez sołtysów i rady sołeckie. Omówione zostały wszystkie „za” i „przeciw” – dyskusja była bardzo dynamiczna, a zdania dotyczące wielu pomysłów podzielone. Jednak w każdej wsi uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji na rok 2021 zostały podjęte. W przypadku niektórych wsi decyzje były jednogłośne.

– W tym roku zebrania były wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że obawiając się ewentualnego zakazu organizowania zgromadzeń odbywaliśmy aż 3 zebrania dziennie, co nie było łatwe. Po drugie dlatego, że kilka tygodni temu poprosiłem sołectwa o pomoc w sfinansowaniu rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie ze środków funduszu i bardzo liczyłem na to wsparcie – podkreśla wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz.

W przyszłym roku fundusz sołecki gminy Lisewo będzie o 63 tys. zł większy niż w obecnym. Łączna kwota sięgnie aż 432 869 zł. Co zostanie zrealizowane za tę kwotę? Wśród propozycji mieszkańców znalazły się m.in. rozbudowa placów zabaw, urządzanie miejsc rekreacji i wypoczynku, rozbudowa oświetlenia, doposażanie i remonty świetlic wiejskich, dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP, zakup nasadzeń czy doposażenie boisk sportowych. 

W przyszłym roku mieszkańcy gminy skorzystają z warsztatów, wyjazdów edukacyjnych czy cyklicznych spotkań i imprez tematycznych. Przyczyni się to do pobudzenia ich obywatelskiej aktywności. Pieniądze z funduszu sołeckiego wesprą także działalność lokalnych stowarzyszeń oraz funkcjonowanie świetlic wiejskich. W niemalże wszystkich sołectwach zarezerwowano także środki na rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – w łącznej kwocie 138 tys. zł. 

– Po prawie 5 latach funkcjonowania funduszu sołeckiego pierwszy raz poprosiłem sołectwa o pomoc w sfinansowaniu inwestycji i to tak ważnej z punktu widzenia całej gminy. Tym, którzy przychylili się do mojej prośby, bardzo dziękuję za zaufanie. Jednocześnie zapewniam państwa, że zrobię wszystko, aby spełnić państwa oczekiwania dotyczące naszego ośrodka i rozwiązać zgłaszane często problemy w tej sferze. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy brali udział w zebraniach wiejskich i tym, którzy pomagają wcielać zamierzenia budżetowe w życie – dodaje wójt Jakub Kochowicz.

Wysoka kwota przyszłorocznego funduszu sołeckiego gminy pozwoli na zrealizowanie wielu przedsięwzięć, które mieszkańcy uważają za najbardziej potrzebne lokalnie. Pieniądze, którymi dysponują sołectwa, mają znaczący wpływ na rozwój najbliższej okolicy.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *