Fundusz sołecki w gminie Chełmża. Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu środków

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
fot. Pixabay

W sołectwach gminy Chełmża trwają zebrania w sprawie podziału pieniędzy w przyszłorocznej edycji funduszu sołeckiego. W 2021 r. mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania więcej pieniędzy niż w obecnym, bo aż 684 tys. zł. 

Środki z funduszy sołeckich służą realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. To oni sami decydują, jak zostaną wykorzystane. 

REKLAMA

Jak co roku, w trakcie spotkań w poszczególnych sołectwach, mieszkańcy zdecydują, na jakie zadania zostaną przeznaczone przyznane im środki – mówi Katarzyna Orłowska, inspektor ds. promocji z Urzędu Gminy Chełmża.

Każde z sołectw ma określoną pulę pieniędzy. Ich wysokość w poszczególnych przypadkach określa się na podstawie liczby mieszkańców w danym sołectwie, a także specjalnego algorytmu, który pod uwagę bierze m.in. dochody gminy. 

Każde z sołectw w gminie Chełmża ma swoje potrzeby i w ramach funduszu będzie mogło na nie przeznaczyć określoną kwotę. Najwięcej, bo prawie 46 tys. zł, dostaną sołectwa Grzywna i Kończewice. Najmniej z kolei wyda sołectwo Windak – niecałe 12,5 tys. zł – dodaje Katarzyna Orłowska.

To, jak ostatecznie mieszkańcy decydują się rozdysponować swoje środki, jest poniekąd odzwierciedleniem ich potrzeb. Niemalże w połowie wsi w gminie Chełmża najpotrzebniejsze okazują się miejsca rekreacji i wypoczynku. Ich zagospodarowanie znajduje się wśród najchętniej popieranych przez mieszkańców, zaraz obok poprawy bezpieczeństwa. W ostatnich latach w ramach funduszy sołeckich bardzo popularne były przedsięwzięcia z zakresu remontów i doposażania świetlic wiejskich, budowa siłowni zewnętrznych, czy też doposażanie istniejących już placów zabaw. Wśród mniej popularnych sposobów wykorzystania funduszy sołeckich znajdują się te dotyczące utrzymania estetyki i porządku w miejscowościach. 

Teraz mieszkańcom gminy Chełmża przyjdzie zadecydować, na co zostaną wydane pieniądze w przyszłorocznej edycji funduszu sołeckiego. Kwota jest niemała i z pewnością będzie w stanie zaspokoić niektóre z pilniejszych potrzeb. Niektóre z sołectw dostaną więcej, inne mniej, ale wszystko spaja się w idei obywatelskiej troski o swoją małą ojczyznę.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *