Energia może być ekologiczna. OZE w powiecie toruńskim

Box2 Powiat toruński Wiadomości
Instalacje OZE coraz częściej pojawiają się na prywatnych budynkach. Fot. Łukasz Piecyk

W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają zaledwie 14 proc. zapotrzebowania na energię. OZE cieszy się jednak coraz większym zainteresowaniem. W samych jednostkach podległych staroście z powodzeniem funkcjonuje 7 instalacji OZE, produkujących łącznie ok. 410 kW ekologicznej energii.

Największą dynamiką wzrostu wykorzystania w ostatnich latach cieszy się energia słoneczna. W ciągu ostatniego roku nastąpił 150-procentowy wzrost energii, produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Do tej pory wybudowano prawie 30 tys. instalacji fotowoltaicznych. Polska dzięki nim uzyskuje już prawie 1200 MW mocy. W powiecie toruńskim odnawialne źródła energii instalowane są już od wielu lat.

REKLAMA

Inwestujemy w źródła odnawialne w naszych jednostkach – informuje Czesław Makowski, sekretarz powiatu toruńskiego.

Jedną z pierwszych inwestycji OZE w powiecie była gruntowa pompa ciepła, zamontowana w Domu Pomocy Społecznej w Pigży. W chwili obecnej podobna pompa ciepła funkcjonuje także w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, a także w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. W browińskim DPS-ie funkcjonuje także instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja solarna na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Solary grzeją wodę również w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wszystkie wymienione instalacje produkują łącznie 410 kW energii. Na terenie gminy Czernikowo funkcjonuje największa w Polsce naziemna farma fotowoltaiczna o mocy 4 MW. Farma należy do spółki Energa i zajmuje powierzchnię ok. 24 tys. m2. Składa się niemal z 16 tys. paneli fotowoltaicznych i może produkować rocznie 3,5 GWh energii elektrycznej.

Prawdziwy boom na fotowoltaikę nastąpił jednak nie w samorządach, ale w prywatnych gospodarstwach domowych. Fotowoltaika prosumencka dotyczy indywidualnych odbiorców energii i polega na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w celu jej zużycia na własne potrzeby. Obecnie liczba prosumentów w Polsce przekroczyła już 160 tys. osób. Projekt montażu instalacji fotowoltaicznych realizuje m.in. gmina Zławieś Wielka. Wsparciem zostanie objętych ok. 70 instalacji.

Ważne jest, że energia, wytworzona z instalacji fotowoltaicznych, nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarczej. Może służyć tylko na potrzeby własne gospodarstw domowych – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Możliwość wnioskowania o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych mają również mieszkańcy gminy Obrowo. W tym przypadku inicjatywa ubiegania się o środki finansowe była oddolna.

Kilka lat temu nasi mieszkańcy stworzyli grupę, która postanowiła ubiegać się o środki na fotowoltaikę. To się udało. W tym roku został ogłoszony konkurs i otrzymaliśmy wsparcie, z którego będzie mogło skorzystać ok. 40 osób – tłumaczy Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo.

Mieszkańcy powiatu mogą także pozyskiwać fundusze na fotowoltaikę w Programie Czyste Powietrze w formie pożyczki. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100 proc. W ramach programu można także skorzystać z dotacji na rekuperację. Od 2019 r. można skorzystać również z ulgi podatkowej na fotowoltaikę przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekracza 53 tys. zł. Rolnicy mogą poza tym brać udział w programie Agroenergia i wnioskować o dofinansowanie nie tylko instalacji fotowoltaicznych, ale także małych elektrowni wodnych, wiatrowych czy na biomasę.

Obecnie obserwujemy większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Trudno jednak przewidzieć, czy jest to chwilowy boom, czy ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach – komentuje Renata Napierkowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *