E-dowody, nowe przepisy dot. Karty Dużej Rodziny czy płaca minimalna – oto najważniejsze zmiany 2019 r.

Box2 Województwo
Fot. Pixabay / ilustracyjne

Mały ZUS, płaca minimalna, elektroniczne dowody osobiste i nowe przepisy dot. Karty Dużej Rodziny. Styczeń przyniósł nam sporo zmian dotyczących nie tylko przedsiębiorców, ale także wielodzietnych rodzin i seniorów. Na co w 2019 r. powinni oni zwrócić szczególną uwagę?

O zmianach w wielu sektorach życia społecznego i gospodarki mówiło się już od połowy ubiegłego roku. Od wtorku 1 stycznia na nowych zasadach funkcjonuje przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Dokument otrzymać będą mogli rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W nowelizacji nie ma jednak ograniczeń dotyczących wieku. Do tej pory wymogiem było posiadanie dzieci uczących się.

REKLAMA

– Z udogodnień karty skorzystać mogą rodziny, w których dzieci dawno ukończyły 18. rok życia – tłumaczy Anna Tokarska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach. – Dokument ten otrzymać można w wersji tradycyjnej lub elektronicznej.

Wraz z nadejściem 2019 r. zmieniła się także płaca minimalna. Obecnie wynosi ona 2250 zł brutto. Pensja netto brana będzie pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków związanych z realizacją programu „500 plus” w okresie rozliczeniowym od października 2020 r. do września 2021 r.

Od marca zaczną obowiązywać także elektroniczne wersje dowodów osobistych. Nowe dokumenty mają być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

– Dowody osobiste, które posiadamy obecnie, nadal będą ważne – zaznacza Agnieszka Jankierska-Wojda z Urzędu Stanu Cywilnego w Łysomicach. – W przypadku, gdy ktoś w styczniu 2019 r. wymienił dokument, będzie mógł z niego korzystać do 2029 r.

A czym różnić się będą e-dowody? W dalszym ciągu będziemy posiadali blankiet, jego wygląd i wielkość się nie zmieni. Nowością stanie się jednak chip, wmontowany w plastik. Dokument w takiej formie umożliwi nam m.in. szybsze przejście odprawy na lotniskach czy złożenie podpisu elektronicznego w urzędzie gminy.

– E-dowody będą wydawane bezterminowo – dodaje Jankierska-Wojda. – Mieszkańcy w związku ze zmianą nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym roku przygotowało także nowelę o waloryzacji emerytur i rent. Od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renta socjalna i rodzinna wyniosą do 1100 zł. Obecnie kwota ta jest niższa o 70 zł.

Zgodnie ze zmianami najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. Nowe zasady waloryzacji dotyczyć będą emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Jak pokazują wstępne szacunki, podwyżka dotyczyć będzie ok. 6,2 mln emerytów. Koszt waloryzacji od marca 2019 r. wyniesie – według wyliczeń resortu rodziny i pracy – niespełna 8,4 mld zł.

Rok 2019 przyniósł także zmiany w płaceniu składek ZUS. Od 1 stycznia przedsiębiorcy, którzy prowadzą niewielkie biznesy, mogą skorzystać z projektu „Mały ZUS”.

– Założeniem programu jest zmniejszenie obciążeń najmniejszych firm – wysokość składek ma być powiązana z osiągniętymi przychodami – tłumaczy poseł Iwona Michałek. – Najmniejsi przedsiębiorcy zaoszczędzą razem, według wyliczeń, przeszło 5 mld zł, a tylko w 2019 r. ok. 1,5 mld zł.

Rozwiązanie to dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a ich przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli przychód mikroprzedsiębiorcy nie przewyższa 5250 zł, będzie mógł dołączyć do projektu.

– Obliczyliśmy, że z opcji tej skorzysta ok. 200 tys. firm – dodaje Iwona Michałek. – Zależy nam, by przedsiębiorcy wyszli z szarej strefy. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie to skierowane jest także do osób, które mają trudniejszy finansowo rok, bo i taki w firmach się zdarza.

Styczeń przyniósł również zmiany w Kodeksie pracy. Jedna z nich dotyczy pensji. Od tego roku pracodawca będzie zobowiązany dokonać wpłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wyjątkiem natomiast ma być wypłata w gotówce.

W tym roku także prawie 2,5 mln gospodarstw domowych stanie się właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym mieszkają. Zmiana ta zawarta została w ustawie o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie to wprowadzone zostanie automatycznie, a jego potwierdzeniem będzie oficjalne zaświadczenie wójta przesłane z urzędu gminy lub starosty, otrzymane ze starostwa powiatowego.

Zmiana ta zawarta została w ustawie o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie to wprowadzone zostanie automatycznie, a jego potwierdzeniem będzie oficjalne zaświadczenie wójta przesłane z urzędu gminy lub starosty, otrzymane ze starostwa powiatowego.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *