Działania PUP dla Powiatu Toruńskiego na 2021 rok

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ma już opracowane działania, jakie podejmie w tym roku. Od jego początku zostały otwarte m.in. nabory na staże, które pomagają niedoświadczonym i bezrobotnym osobom w wejściu na rynek pracy, a także w znalezieniu długotrwałego zatrudnienia.

Zakończyły się już nabory o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowisk pracy. Spośród wszystkich złożonych wniosków wybranych zostało 25 osób, które otrzymały do 28 tys. zł brutto dofinansowania. Projekt ten był skierowany do osób powyżej 29. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

Upłynięcie terminu tych naborów nie przekreśla jednak szans osób, które nie zostały wybrane. Planowane są kolejne nabory, o których Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego będzie na bieżąco informował na swojej stronie internetowej www.pupdlapowiatutorunskiego.pl, a także na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Oprócz tego w działaniach PUP dla Powiatu Toruńskiego dostępne są szkolenia zawodowe, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i inne instrumenty wspomagające podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Każda osoba może uzyskać dostosowane do jej potrzeb wsparcie.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego rozpoczął także realizację projektu, w ramach którego finansowane są prace interwencyjne dla osób do 30. roku życia. Projekt ten finansowany jest ze środków UE. Pracodawca, który zatrudni młodą osobę na 16 miesięcy, otrzyma zwrot kosztów w łącznej wysokości około 19 tys. zł. Projekt ten gwarantuje osobom młodym zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, a także daje szansę na uzyskanie trwałego zatrudnienia.

Oprócz tego w 2021 r. PUP dla Powiatu Toruńskiego kontynuuje także wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Od początku roku wypłacono już ponad 520 tys. zł, a z tego wsparcia skorzystało ponad 150 przedsiębiorców. 

REKLAMA

– Wszystkie nasze działania cieszą się dużą popularnością. Wniosków składa mniej więcej tyle firm, ile jest możliwych dofinansowań. W najbliższym czasie zorganizujemy akcję wysyłania maili do ponad 5 tys. firm, które złożyły do nas wnioski o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej. Te maile będą miały na celu zachęcenie firm do korzystania także z innych instrumentów wsparcia, jakie oferujemy – mówi dyrektor PUP dla Powiatu Toruńskiego Tomasz Duszyński.

Właściciele mikro- i małych przedsiębiorstw, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wskazanym kodem PKD 2007 jako działalność przeważającą, mogą także skorzystać z dotacji w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Te dotacje są realizowane do 31 marca 2021 r. Do tej pory wypłacono już 119 dotacji, których łączna kwota wynosi ok. 600 tys. zł. Od 28 lutego 2021 r. uruchomiona została kolejna transza dotacji dla przedsiębiorców prowadzących działalność oznaczoną wskazanym kodem PKD 2007. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do końca maja 2021 r.

Tagged

1 thought on “Działania PUP dla Powiatu Toruńskiego na 2021 rok

  1. Kiedyś rozmawiałem, z osobą dającą staże dofinansowane to 3 % to był max ludzi, którzy utrzymywali stanowiska pracy. Socjal fajnie wygląda, ale nie pomaga nawet najbiedniejszym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *