Dworzec PKP w Obrowie zostanie wyremontowany? Są plany

Box2 Obrowo Wiadomości
fot. Pixabay

Budynek dawnego dworca PKP w Obrowie dostanie drugie życie. Gmina stara się o dofinansowanie, dzięki któremu możliwe będzie jego wyremontowanie. Wewnątrz miejsce dla siebie znaleźć ma m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W przyszłości możliwy jest jednak powrót do pierwotnej funkcji obiektu – niewykluczone, że stawać tu będą pociągi.

Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński porozumiał się z PKP w sprawie przejęcia gruntów i zniszczonego budynku dworca. Teraz w planach jest jego wyremontowanie. Gmina ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Niezależnie od tego, poznaliśmy już jednocześnie nazwę firmy, która zajmie się adaptacją budynku. W przetargu najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 480 930 zł, złożyła włocławska Kujavia. 

REKLAMA

Budynek po dworcu PKP będzie służył przede wszystkim celom społecznym. Wewnątrz swoje zadania realizować będą pracownicy socjalni – swoje miejsce znajdzie tam m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Integracja, przeciwdziałanie problemom rodzinnym i społecznym, przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniu od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – to tylko część tego, w czym pracownikom GOPS-u pomoże nowy obiekt.

Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym. Konieczne jest jego wyremontowanie. Około dekady temu PKP planowały jego sprzedaż, wraz z otaczającymi go gruntami. Jednak wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu zależało na tym, by to właśnie gmina została nowym właścicielem. Dlaczego? Takie rozwiązanie umożliwia w przyszłości powrót transportu kolejowego do Obrowa. Po rozmowach obu stron udało się wypracować rozwiązanie. W 2012 r. podpisano akt notarialny, w efekcie którego gmina zyskała prawo do wieczystego użytkowania gruntu. Co ważne, w akcie znalazł się zapis mówiący o tym, że grunty muszą zostać przez gminę wykorzystane na potrzeby zadań własnych, związanych z transportem. Dwa lata później podpisane zostało porozumienie, zgodnie z którym PKP nieodpłatnie przekazało gminie również znajdujące się na tym terenie budynki. Umowa zobowiązuje przy tym gminę Obrowo do zachowania pierwotnej funkcji budynku. Docelowo ma on mieć charakter dworca PKP. 

Właśnie dlatego budynku nie można wyburzyć i w jego miejsce postawić nowego. Konieczny jest więc remont. Lista prac, jakie należy wykonać, jest bardzo długa i obejmuje m.in. odkopanie i zaizolowanie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przemurowanie kominów, wymianę instalacji elektrycznej i przyłączy wod.-kan., wymianę schodów zewnętrznych czy wymianę pokrycia dachowego. Wokół budynku powstać mają miejsca parkingowe i chodnik z terenem rekreacyjnym. W skrócie: pracy jest bardzo dużo. Duże są i koszty, dlatego gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w wysokości blisko 75 proc. To, czy pieniądze uda się pozyskać, może okazać się decydujące dla planów wobec budynku. Projekt umowy z wykonawcą przewiduje, że jeżeli dofinansowania nie będzie, gmina może się z niej wycofać. Wszystko jest więc teraz w rękach rozpatrujących wnioski. Jeśli pieniądze z RPO popłyną do gminy, budynek dworca będzie mógł zyskać drugie życie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *